četrtek, 19. 9. 2019

ETM 2019: Pešci, upoštevajte kolesarje!

Eden izmed trajnih ukrepov letošnjega Evropskega tedna mobilnosti so opozorilne nalepke, ki smo jih namestili na izstopnih vratih mestnih avtobusov. Z njimi potnike opozarjamo, naj bodo pri izstopu pozorni na mimo vozeče kolesarje.

Nekatera postajališča LPP, kjer na avtobus čaka oziroma z njega izstopa več potnikov, tik za njimi pa poteka kolesarska steza, so postala stičišče neprijetnih stikov pešcev (potnikov) s kolesarji. To so zlasti postajališča ob vpadnicah in v mestnem središču, kjer se zadržuje več ljudi.

Potniki po izstopu iz avtobusa pot nadaljujejo proti pločniku oz. površini za pešce, pri čemer prečkajo kolesarsko stezo, kjer imajo kolesarji prednost. Ob tem pogosto niso pozorni na kolesarje, ki peljejo po kolesarski stezi v istem času, kar je lahko nevarno za oboje.

Da bi potnike opozorili na možnost naleta kolesarjev, smo kot trajni ukrep v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2019 izdelali nalepke v avtobusih s sporočilom, naj bodo potniki po izstopu iz avtobusa posebej pozorni na mimo vozeče kolesarje. Nalepke z napisom »Pešci, upoštevajte kolesarje!« smo namestili na notranjo stran izstopnih vrat vseh avtobusov Ljubljanskega potniškega prometa.

Sicer pa vselej velja, da morajo vsi udeleženci v prometu spoštovati tako cestnoprometne predpise kot tudi druge udeležence ter upoštevati trenutne razmere. Posebej v takih primerih, ko je uporabnikov istega prostora več, poudarjamo načelo strpnosti in obzirnosti med posameznimi uporabniki.

Preberite tudi: