ponedeljek, 7. 8. 2017

Ljubljana – mesto mladih za mlade

Danes je mednarodni dan mladih. Ljubljana podpira pogumne, ustvarjalne in prodorne mlade in obenem skrbi za mlade z manj priložnostmi.

Ljubljana potrebuje mladostno energijo in sveže ideje, ki sooblikujejo naše glavno mesto in mu zagotavljajo razvoj in napredek, a nudi tudi zavetje vsem, ki ga potrebujejo. Ljubljana je mlado mesto, preko 54.000 mladih med 14 in 29 letom biva v Ljubljani, kar pomeni 18,8 % vseh prebivalcev. Če temu prištejemo še vse mlade, ki se izobražujejo v Ljubljani ali v njej delajo, se ta številka praktično podvoji. 

Tudi na tem spletnem mestu smo mladim posvetili posebno pozornost. Na njem so na voljo številne informacije o različnih stvareh, ki jih zanimajo in so pomembne za njihov položaj. Predvsem pa bo ključno, da mladi med spodnjimi informacijami ne le najdejo aktivnosti, ki bodo zanje zanimive in koristne. Ključno bo, da mladi začutijo in izkoristijo možnost, da lahko aktivno sooblikujejo podobo našega glavnega mesta.

STRATEGIJA ZA MLADE

Novembra 2015 je stopila v veljavo Strategija Mestne občine Ljubljana za mlade 2016–2025, z zgovornim podnaslovom »Ljubljana – mesto mladih za mlade«. Strategija je potrditev, da se Ljubljana zaveda, da so mladi ključni kamen v oblikovanju ustvarjalnega, strpnega in prijaznega mesta. Več o strategiji preberite tukaj.

ŠTIPENDIRANJE

Mestna občina Ljubljana od leta 1998 razpisuje štipendije za dijake in študente, ki se odlikujejo po visokih sposobnostih in kreativnosti ter dosegajo vidne rezultate v mestnem, državnem in mednarodnem merilu. Z razpisom štipendij za nadarjene MOL želi povečati krog upravičencev do finančne pomoči med šolanjem iz vrst tistih mladih, ki že v času izobraževanja s svojimi učnimi uspehi ter z dosežki na interesnih področjih izstopajo iz povprečja ter obetajo strokovni in osebnostni razvoj. V devetnajstletnem obdobju je MOL podelil 1265 štipendij in za štipendiranje nadarjenih namenil 7.113.756 evrov. Za štipendijo MOL se lahko prek javnega razpisa potegujejo dijaki ter študenti dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov doma in v tujini s stalnim prebivališčem na območju MOL. Razpis smo objavili v petek, 5. avgusta 2017.

KUL SLUŽBA!

S projektom Kul služba! v MOL spodbujamo mentorski pristop in medgeneracijsko sodelovanje ter družbeno odgovoren pristop podjetij k ciljni skupini mladih, ki je na trgu dela izrazito ranljiva. Kul službo! je bila v prvem koraku osredotočena na zaposlovanje mladih v okviru programa usposabljanja na delovnem mestu (Zavod RS za zaposlovanje) in na javna podjetja in zavode, katerih ustanoviteljica je MOL. S projektom Kul služba se je v Sloveniji prvič zgodilo, da je katera od občin oblikovala takšen proaktiven projekt zaposlovanja mladih, zato je jasno, da smo se in se še vedno tudi učimo in si prizadevamo biti še boljši. Spremljajte, kakšne možnosti za zaposlovanje mladim bo Kul služba ponujala v prihodnosti! 

KUL STANOVANJE!

V letu 2016 je MOL na podlagi Strategije MOL za mlade 2016-2025 sprejela Pravilnik o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim od 18. do 29 leta. Pravilnik je podlaga za izvedbo javnega razpisa, na katerem se bodo za stanovanja lahko potegovali izključno mladi. S tem MOL mladim sporoča, da razume mlade in jim poskuša zagotoviti kar najboljše pogoje za njihov razvoj in bivanje v glavnem mestu.

AKTIVNOSTI ZA MLADE

Urad za mladino namenja finančna sredstva izvajalcem projektov lokalnih mladinskih aktivnosti. Preverite, kateri izvajalci so prejemniki v letu 2017.