ponedeljek, 2. 12. 2019

Na novo urejenih ulicah ali cestah spodbujamo hojo in kolesarjenje

V Mestni občini Ljubljana ves čas urejamo kolesarske in peš površine. Med njimi je tudi 11 takih, katerih ureditev sodi v projekt Ureditev kolesarske mreže v MOL.

Projekt je podprt z mehanizmom CTN, ki ga delno financirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

V sklopu projekta urejamo Trubarjevo ulico ter Prešernovo, Erjavčevo, Parmovo, Dunajsko, Vodnikovo, Drenikovo, Poljansko, Litijsko in Zaloško cesto.

Cilji ureditve

  • večji delež kolesarjev v prometu na območju celotne občine,
  • večji delež pešcev v prometu na območju celotne občine,
  • zmanjšanje števila prometnih nesreč in vizija 0,
  • spodbujanje trajnostne mobilnosti,
  • izboljšanje kakovosti zraka v mestih,
  • boljša povezanost po funkciji različnih delov mesta.

Komunikacija o prenovah tudi z meščankami in meščani

V skladu z zahtevami Evropske unije moramo na prenovljenih cestah in ulicah za najmanj pet let postaviti obvestila o prenovi, na katerih bomo  promovirali hojo ter kolesarjenje in hkrati informirali o tem, da so bila sredstva za prenovo zagotovljena tudi s strani EU. 

V Mestni občini Ljubljana smo se odločili, da na omenjenih cestah in ulicah ne postavimo zgolj obvestilnih tabel, ampak uvedemo rešitev, ki bi bila nevsiljiva za okolje, obenem pa informativna ter dovolj uporabna in zanimiva, da bi vključila tudi prebivalstvo.

Tako smo na Trubarjevi ulici pred Univerzo Sigmunda Freuda že postavili ljubljansko pametno klop, s čimer smo prvi v Sloveniji,  kjer že obstoječo urbano opremo preurejamo v pametno ter za ta namen ne nameščamo novega tipa urbanega pohištva.

Zajeta slika3
Ljubljanska klop, ki smo jo nadgradili v pametno, je tipska klop iz Kataloga cestne opreme in uličnega pohištva za urejanje javnega prostora MOL.

Tudi na ostalih ulicah bomo namestili uporabno urbano pohištvo z opisom projekta, ponekod bodo to pametne klopi, drugje pa ulična ali dodatna kolesarska stojala.

Preberite tudi: