četrtek, 20. 5. 2021

Nadaljujemo z akcijo Pokosili bomo, ko se bodo čebele najedle

Že drugo leto zapored v Ljubljani izvajamo akcijo Pokosili bomo, ko se bodo čebele najedle, s katero poudarjamo pomen pozne košnje za čebele in druge opraševalce.

V Ljubljani skrbimo za naše okolje in živimo v sožitju z naravo. Zavedamo se, da urejeno, čisto in zeleno okolje pomembno vpliva na kakovost življenja vseh. S tem sledimo trajnostnemu razvoju našega mesta, ohranjamo in večamo biodiverziteto, hkrati pa zmanjšujemo ogljični odtis.

foto

Na izbranih javnih zelenih površinah v mestu s kasnejšo košnjo opozarjamo na pomen ohranjanja travniške rastlinske strukture, ki daje pašo opraševalcem, od medonosnih čebel do številnih divjih opraševalcev. Pri tem še posebej izpostavljamo čebele in njihov pomen za naravo in človeka.

Medovite rastline za pašo čebel

Na javnih površinah zasajamo predvsem medovite trajnice in avtohtone vrste. Čebelam prijazne rastlinske vrste za zelenice so med drugim čemaž, čišljak, gadovec, jarica, teloh, navadni mali zvonček, kronica, turška detelja, dobra misel, spomladanski jeglič in travniška kadulja. Za gredice so primerni kraški šetraj, hermelika, ožepek, gorski jelenovec, gorski luk, rumenkasti luk, drobnjak in sivkastobela črna meta, med drevesi in grmovnicami pa mali jesen, navadni mokovec, mali carjevič, tepka, češnja; rumeni dren in rešeljika.
Meščanke in meščane vabimo, da se nam pridružijo pri skrbi za čebele in druge opraševalce in tudi njihove trate pokosijo pozneje, ko cvetlice že odcvetijo.

Izjemen pomen čebel za življenje vseh

Čebele so naše nepogrešljive sopotnice. Z opraševanjem skrbijo za našo hrano, z medom in drugimi pridelki pa krepijo naše zdravje. Na območju Ljubljane deluje kar 350 čebelarjev, ki gospodarijo z več kot 4. 500 čebeljimi družinami.
Večina čebelari na podeželju, ki predstavlja kar dve tretjini vsega območja Mestne občine Ljubljana. Vedno več je tistih, ki se odločajo za čebelarjenje znotraj avtocestnega obroča. Tu tako v zadnjem času sledimo razvoju tako imenovanega urbanega čebelarjenja.
Ta temelji na gibanju za ozelenitev mestnih naselij, trendu zdravega načina življenja, želji po samopreskrbi in celostnem stiku z okoljem ter dvigu družbene ozaveščenosti o pomembnosti čebel za ohranjanje ekosistema in naše preživetje.

Preberite tudi: