četrtek, 1. 10. 2020

Nove zaveze Ljubljane na področju socialnih pravic

V Ljubljani smo podpisali zavezo k še trem načelom Evropskega stebra socialnih pravic. Nanaša se na enakost spolov, enake možnosti in ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem.

Eno izmed ključnih področij v Ljubljani je vzpostavitev družbe, kjer imamo vsi, ne glede na spol ali kakšno drugo okoliščino enake pravice in možnosti za dosego svojih ciljev. Naše zaveze temeljijo na Akcijskem načrtu Enakost spolov v MOL, ki ga je lansko leto sprejel Mestni svet.
Za udejanjanje načela enakosti spolov je potrebno ozaveščanje, zato načrtujemo izobraževanja o integraciji načela enakosti spolov. Da bi se izognili stereotipnemu in diskriminatornemu naslavljanju ter ohranjanju družbene nevidnosti žensk v Mestni občini Ljubljana spodbujamo spolno občutljivo rabo jezika v pisnem in govorjenem jeziku. Z več aktivnostmi bomo poudarjali tudi vidnost žensk, ozaveščali o preseganju tradicionalnih družbenih vlog ter se osredotočali na ozaveščanje na področju preprečevanja nasilja nad ženskami.

Novo zavezo Mestne občine Ljubljana k Evropskemu stebru socialnih pravic je na spletni konferenci, ki jo je 30. septembra 2020 pripravila mreža mest Eurocities, evropskim poslancem_kam, Evropski komisiji in predstavnikom_cam mest predstavila koordinatorica za enake možnosti v MOL Simona Topolinjak.  

Že tretja zaveza Ljubljane

Tokratna zaveza predstavlja že tretjo zavezo Mestne občine Ljubljana k Evropskemu stebru socialnih pravic.
Konec leta 2018 smo podpisali prvo zavezo, ki se je nanašala na uresničevanje načel s področja zdravstvenega varstva ter stanovanja in pomoči za brezdomce, leta 2019 pa še zavezo , ki je nanaša na vključevanje oseb z oviranostmi.

Preberite tudi: