torek, 30. 8. 2022

Poskrbimo za prometno varnost najmlajših udeležencev!

V Mestni občini Ljubljana skupaj s partnerji skrbimo tudi za večjo varnost otrok, najmlajših in najranljivejših udeležencev v prometu. Ob začetku novega šolskega leta poudarjamo, da smo za varnost otrok odgovorni vsi, zato jih vsak dan v letu vodimo z lastnim zgledom.

Cisto zate Logotip 4

Tudi redarji Mestnega redarstva so že začeli s pripravami na novo šolsko leto. V okolici šol in vrtcev so preverili stanje prometne signalizacije ter delovali preventivno in voznike opozarjali na morebitne kršitve.

 Glavnino dela izvajajo v zadnjih dveh tednih avgusta:

 • izvajanje meritev hitrosti s ciljem zmanjšanja števila prekoračitev hitrosti (te se bodo izvajale čez cel dan na lokacijah Zadobrovška cesta 55, Cesta v Mestni log 45, Aljaževa ulica 45, Slovenčeva ulica 15, Tržaška cesta 74, kjer so nameščene stacionarne samodejne merilne naprave). Z merilnimi napravami, nameščenimi v vozila, pa se bo nadzor nad prekoračitvami hitrosti izvajal dinamično v okolici šol in vrtcev.

Aktivnosti se bodo nadaljevale tudi v septembru:

 • aktivnosti preventivnega nadzora v okolici šol in vrtcev, kjer bodo redarske patrulje posebej pozorne na vozila, parkirana na pločnikih, prehodih za pešce in kolesarske steze, v primeru oviranja in ogrožanja udeležencev v prometu, pa bodo odrejeni tudi odvozi s pajkom.

Na kritičnih točkah bodo mestni redarji skrbeli tudi za varno prečkanje cest, pri čemer vse voznike prosimo, naj upoštevajo prednost pešcev in ravnajo po znakih in navodilih, ki jih dajejo mestni redarji.

Želimo si, da bi šolsko leto minilo varno in mirno, predvsem za naše najmlajše, ki so v prometu slabše vidni in težje predvidijo nevarne položaje. Zato opozarjamo voznike in ostale udeležence v prometu, da naj bodo pozorni na otroke v prometu čez celo leto in ne le nekaj prvih dni v septembru.

150901 prvi solski dan na Waldorfski soli nrovan 001Na ceste se znova vračajo najmlajši!

Tudi policisti PU Ljubljana v tem času intenzivno izvajajo aktivnosti, ki so namenjene povečanju varnosti otrok. Vsekakor pa te aktivnosti ne potekajo zgolj ob začetku šolskega leta, ampak tudi v času pred njim kakor tudi v času počitnic, se pravi praktično skozi celo leto. S svojimi aktivnostmi skušajo doseči čim večje spoštovanje prometnih predpisov vseh udeležencev v cestnem prometu, še posebej v okolici šol in vrtcev. Najmlajše udeležence v prometu seznanjajo z nevarnostmi, ki prežijo na njih, ko so aktivni udeleženci prometa. Enako skušajo vplivati na starše, ki so s svojim pravilnim ravnanjem v prometu lahko največji vzor. Trenutno so aktivnosti policistov usmerjene v pregled prometne infrastrukture v bližini šolskih poti. Od 22. avgusta 2022 izvajajo meritve hitrosti v bližini šol, s čimer želijo opozoriti voznike, da bo na cestah kmalu več otrok. V nadaljevanju načrtujejo še nadzor in kontrolo voznikov in vozil, s katerimi se opravljajo prevozi otrok, kontrolo enoslednih vozil (kolesarjev in mopedov) ter v sodelovanju s šolami izvedbo predavanj o prometni varnosti in ozaveščanje na roditeljskih sestankih. V kolikor bo zaradi razmer potrebno, bodo te vsebine podali tudi preko spletnih učilnic.

Z vodstvi šol bodo ponovno pregledali načrte šolskih poti, ter morebitne novosti, ali novo zaznana nevarna mesta. Na vse morebitne nevarnosti bodo na sestankih posebej opozorili starše ter tako njim kot otrokom predstavili varne poti v šolo. Posebej bodo izpostavljene nevarnosti na poteh, na katere morajo biti pozorni.

Enako ostaja tudi sodelovanje s prostovoljci in mestnimi redarji, ki v prvih dneh pomagajo pri spremstvu otrok v šolo in zagotavljanju prometne varnosti. V okviru možnosti bodo v sodelovanju z drugimi deležniki na področju varnosti izvedli različne preventivne aktivnosti tako na državni kot lokalni ravni, saj ocenjujejo, da ima preventivno delo dolgoročne učinke. V okviru projekta z »roko v roki« bodo v to delo vključili tudi srednješolce. Policisti bodo v prvih dneh nudili pomoč otrokom pri prečkanju ceste na izpostavljenih mestih, hkrati pa opozarjali voznike, da naj bodo previdni, še posebej v okolici šol. V nadaljevanju šolskega leta bodo sodelovali tudi pri izvedbi kolesarskih izpitov in drugih aktivnostih za večjo prometno varnost.

Na PU Ljubljana se zavedajo, da zgolj vsakodnevna skrb za varnost v prometu lahko pripomore k temu, da bodo otroci varni. Zavedajo se tudi, da so otroci eni najšibkejših udeležencev v prometu in jim je potrebno posvetiti posebno pozornost. Pri kontroli prevoza otrok bodo pozorni tako na organizirane prevoze kot tudi prevoze, ki jih opravljajo starši. Pomembno je namreč, da so vsa vozila tehnično brezhibna in opremljena, prav tako pa morajo vsi v vozilu uporabljati varnostne pasove, manjši otroci pa tudi ustrezne zadrževalne sisteme. Nadzirali bodo tudi otroke in mladostnike, ki bodo v šolo prihajali s kolesi, mopedi, skiroji. Predvsem uporaba slednjih je v zadnjem obdobju v porastu. Pomembno je da se spoštuje obvezna uporaba čelade ter spoštovanje ostalih predpisov s tega področja.

Na splošno je stanje na področju varovanja šolskih otrok ugodno. V preteklem letu na območju Ljubljane, v času varovanja šolskih otrok, niso obravnavali prometne nesreče, v kateri bi bil udeležen učenec na poti v šolo ali domov. Kljub temu pa ne smemo zanemariti podatkov o številu prometnih nesreč na območju Policijske uprave Ljubljana, v katerih so bili udeleženi otroci. Kar sedem otrok do 18. leta starosti je bilo v nesrečah huje poškodovanih, 125 pa lažje. Na splošno za območje celotne države velja, da se največ prometnih nesreč z udeležbo otrok zgodi zaradi izsiljevanja prednosti. Vsaka nesreča, ki bi se lahko preprečila z upoštevanjem prometnih pravil, je preveč.

 20180920 100822Izobraževanje o preventivi v cestnem prometu poteka skozi vse leto.

Opozorilo pred pričetkom šolskega leta: Poleg splošnega opozorila in poziva voznikom, da spoštujejo cestno prometne predpise in zmanjšajo hitrost vožnje v bližinah šol, opozorilo tudi staršem učencev prvega in drugega razreda, da je uporaba rumene rutice na poti v šolo in domov obvezna. Z rutico označimo tiste najmlajše, ki stopajo na pot aktivnih udeležencev cestnega prometa, ki jim je potrebno nameniti posebno skrb. Z nadeto rutico bodo starši poskrbeli za boljšo vidnost otrok in tako tudi za njihovo večjo varnost v cestnem prometu. Uporaba električnih skirojev se je v zadnjem času izjemno povečala med odraslimi kot tudi mladostniki. Zavedati se je potrebno, da je vožnja z njimi brez ustrezne zaščite, predvsem zaščitne čelade, lahko izjemno nevarna. Za osebe do 18. leta starosti je zaščitna čelada obvezna, za vse ostale pa zelo priporočljiva. Starši naj bodo zgled našim najmlajšim udeležencem, na primer pri vožnji vozil, kjer morajo biti vsi varno pripeti ali pri prečkanju ceste, kjer se je potrebno prepričati, da je prečkanje varno. Le vsi skupaj bomo lahko zagotovili, da bo vsak korak naših otrok na cesti varen.

Dodatni ukrepi za večjo varnost v prometu

V Mestni občini Ljubljana nenehno izboljšujemo prometno varnost, zlasti v šolskih okoliših – od celovitih rekonstrukcij cest do odprave posameznih pomanjkljivosti. To so premišljeni in načrtovani ukrepi, o katerih se usklajujemo s strokovnimi službami na področju varnosti v prometu, urejanja prometa in prostora, s četrtnimi skupnostmi, lokalnimi prebivalci in uporabniki prostora, deležniki idr. Pri tem se naše strokovne službe redno posvetujejo z vodstvi šol in vrtcev ter sodelujejo z mentorji prometne vzgoje v šolah.

Konkretne izboljšave v okolici posameznih šol in vrtcev izvajamo na podlagi potreb, prometnih razmer, pobud in drugih okoliščin. Vse osnovne šole v MOL imajo izdelane načrte šolskih poti, ki jih običajno pripravijo mentorji prometne vzgoje. Šolske poti so dostopne na Portalu vzgoje in izobraževanja, kjer so označene tudi poti za pešce in kolesarje ter trase šolskih avtobusov.

Izboljšujemo cestno infrastrukturo okoli šol in vrtcev

S številnimi načrtovanimi projekti in tistimi v teku, s katerimi izboljšujemo javno cestno infrastrukturo, bomo še izboljšali razmere na posameznih območjih. Trenutno izvajamo prenove Petkovškovega nabrežja, Čufarjeve ulice, Hruševske ceste, ceste Črna vas in številnih cest v okviru projekta Čisto zate (Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja – dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2.000 PE v MOL).

20220602 prenova ceste v crni vasi nrovan 4Zelo dobro poteka tudi prenova črnovaške ceste.

V letu 2021 smo zaključili številne prenove, o katerih je več informacij na voljo tukaj.

Dodatno smo v letošnjem letu izvedli ali naročili izvedbo (ki je v teku) izboljšav v več šolskih okoliših, pri čemer jih je bilo veliko vezanih na ureditev, dopolnitev ali obnovo signalizacije za kolesarski promet.

Med vsemi ukrepi v nadaljevanju izpostavljamo naslednje:

 • OŠ Božidar Jakac: Bizoviška cesta: nova talna signalizacija, preureditev obstoječe signalizacije
 • OŠ Danile Kumar: Saveljska cesta: prehod za pešce, pas za pešce in piktogrami, zvočne črte
 • OŠ Franceta Bevka: Ulica Pohorskega bataljona: skupni promet na voznem pasu za motorna vozila in kolesarje ter prehodi za pešce; Baragova in Tolstojeva ulica: spremenitve in dopolnitve signalizacije kolesarji
 • OŠ Franceta Bevka, OŠ Vita Kraigherja: Milčinskega ulica: spremenitve in dopolnitve signalizacije kolesarji
 • OŠ Franc Rozman Stane: Prušnikova ulica: vodenje kolesarjev
 • OŠ Hinka Smrekarja: Kovinarska ulica, Andreaševa ulica, Drabosnjakova ulica: cona 30
 • OŠ Jože Moškrič: Jarška cesta: obnova, skupni promet na voznem pasu za motorna vozila in kolesarje, prehod za pešce
 • OŠ Kette Murn, OŠ Poljane: Glonarjeva ulica: vodenje kolesarjev
 • OŠ Ketteja in Murna: Povšetova ulica: vodenje kolesarjev, 40 km/h; Ulica Carla Benza: cona 30 ureditev skupnega prometnega prostora
 • OŠ Kolezija: Vidmarjeva ulica: kratkotrajno parkiranje; Soška, Kraška, Rezijanska, Zbašnikova, Koseskega, Valjavčeva, Zelena pot: spremenitev in dopolnitev; Gerbičeva: kolesarski pas; Mencingerjeva: Vipavska: obnovitev in dopolnitev prometne signalizacije
 • OŠ Koseze: Podutiški nadvoz (celovita obnova in prometna preureditev); Ledarska ulica: skupni promet na voznem pasu za motorna vozila in kolesarje; Šišenska cesta, ulica Draga: vodenje kolesarjev
 • OŠ Ledina, OŠ Tone Čufar: Miklošičeva od Dalmatinove do Trg OF: kratkotrajna parkirna mesta in za potniške kombije; Ilirska ulica, Komenskega ulica, Resljeva cesta: vodenje kolesarjev; Maistrova ulica: skupni promet na voznem pasu za motorna vozila in kolesarje
 • OŠ Ledina: Kotnikova ulica: obnova in dopolnitev talne signalizacije
 • OŠ n.h. Maksa Pečarja: Brnčičeva ulica: spremenitev in celostna dopolnitev prometne signalizacije
 • OŠ Mirana Jarca, OŠ Vita Kraigherja: Dunajska cesta, med Einspielerjevo in Vodovodno: dvosmerna kolesarska površina
 • OŠ Mirana Jarca,  Zavod Janeza Levca: Vojkova cesta: Topniška ulica ter Baragova-Božičeva: obnovitev in dopolnitev prometne signalizacije
 • OŠ Mirana Jarca: Vojkova cesta: kolesarji in omejitev hitrosti
 • OŠ Miška Kranjca: Zoletova ulica: prehod za pešce
 • OŠ Nove Fužine, OŠ Martin Krpan: Soseska Nove Fužine: vodenje kolesarjev
 • OŠ Nove Jarše: Cesta v Šmartno, Obrije, Jarše, Tomačevo, Raičeva: talne obeležbe
 • OŠ Oskar Kovačič (PŠ Rudnik): Kumerjeva-Cvetkova ulica: nova talna prometna signalizacija za vodenje kolesarjev; Območje med Peruzzijevo ulico, Jurčkovo cesto in Lorenzovo cesto: cona 30, vodenje kolesarjev
 • OŠ Oskar Kovačič: Orlova ulica: skupni promet na voznem pasu za motorna vozila in kolesarje ter prehod za pešce
 • OŠ Polje OŠ Zadobrova: Zadobrovška cesta: prehod za pešce
 • OŠ Polje: Polje cesta X in XX: dopolnitev signalizacije; Zaloška: obeležbe ŠOLA
 • OŠ Poljane, Walfdorska šola Ljubljana: Poljanski nasip: kolesarska ulica
 • OŠ Prule, Zavod Janeza Levca: Grudnovo nabrežje, Prule: spremenitve, dopolnitve, površine za kolesarje
 • OŠ Prule: Janežičeva ulica: prestavitev znaka "kolesarji pred avtomobili"
 • OŠ Riharda Jakopiča: Derčeva ulica: vodenje kolesarjev; Scopolijeva ulica: enosmerni režim, parkirna mesta
 • OŠ Rudnik: Rudnik I in Rudnik III: zaris ŠOLA
 • OŠ Savsko naselje: Topniška ulica: spremenitve in dopolnitve signalizacije kolesarji
 • OŠ Sostro: Podlipoglav: robne in zvočne črte
 • OŠ Spodnja Šiška: Športni park Tivoli: vodenje kolesarjev
 • OŠ Šentvid, OŠ Franc Rozman Stane: Cesta na Poljane: rekonstrukcija
 • OŠ Trnovo, Glasbena šola Vič Rudnik: Mirje: vodenje kolesarjev
 • OŠ Trnovo, OŠ Kolezija: Gunduličeva, območje med Finžgarjevo, Jamovo, Groharjevo; označitev območja za parkiranje
 • OŠ Trnovo, Glasbena šola Vič Rudnik: Emonska ulica, Gradaška cesta, Karunova, Eipprova: prehod, prednostna cesta: Opekarska cesta: vodenje kolesarjev
 • OŠ Vič: Ulica Ivana Roba: cona 30, slepa cesta
 • OŠ Vič,  OŠ Vrhovci; Rožna dolina, cesta II: vodenje kolesarjev; Cesta na Brdo: kolesarski pas
 • OŠ Vide Pregarc: Vodmatska, Društvena, Prvomajska, Rojčeva, Proletarska ulica: dvosmerni kolesarski promet; Tovarniška ulica: kolesarski pasovi
 • OŠ Vita Kraigherja: Herbersteinova ulica: grbina, zožitev; Podmilščakova, Slovenčeva, Ulica 7. septembra: spremenitev in dopolnitev signalizacije
 • OŠ Vižmarje Brod: Brodska, Martinova pot, Na gmajni, Ob daljnovodu: vodenje kolesarjev
 • OŠ Vodmat: Bohoričeva ulica: prehod za pešce; Njegoševa cesta: vodenje kolesarjev; Grablovičeva ulica: vodenje kolesarjev, omejitev hitrosti; Potrčeva, Močnikova, Sketova: vodenje kolesarjev; Bohoričeva, Malenškova ulica: talna oznaka za cono 30
 • OŠ Vrhovci: Cesta na Bokalce – od rondoja do gradu: omejitev 40 km/h: Vrhovci, cesta XII: postavitev prometnega ogledala; Cesta Dolomitskega odreda - Vrhovci cesta XII: zamenjava prometnega ogledala
 • Zavod Janez Levec (Jarše): Rožičeva ulica, Vzajemna ulica: prehodi za pešce
 • OŠ Zadobrova: Novo Polje, Arničeva ulica: razširitev cone 30; Zadobroška cesta: prepoved ustavljanja in parkiranja
 • OŠ Zadobrova, OŠ Zalog: Cesta v Prod, Industrijska cesta: cona 30
 • OŠ Zalog: Podgrajska cesta: označitev ožine
 • OŠ Miška Kranjca: Toško čelo: postavitev prometnega ogledala
 • Glasbena šola: Podjunska-Drenikova ulica: simbol pešec in kolesar
 • Vrtec Ciciban: Šarhova ulica: obnova prehoda za pešce; Baragova ulica: dopolnitev, obnovitev kratkotrajno parkiranje
 • Vrtec Ledina: Resljeva, Čufarjeva ob vrtcu: dopolnitev prometne signalizacije za ločeno vodenje kolesarjev in pešcev
 • Vrtec Miškolin: Zadobrovška: obnova talnih obeležb
 • Vrtec Pod gradom: Poljanski nasip: ureditev signalizacije "Kolesarska ulica" 
 • Vrtec Šentvid: Kosijeva ulica: ureditev robnih črt za znižanje hitrosti
 • Vrtec Vrhovci: Jamnikarjeva ulica: skupni promet na voznem pasu za motorna vozila in kolesarje

Začenjamo kampanjo »poZOOr!«

Pomembno vlogo pri izboljševanju varnosti v prometu igrajo tudi ozaveščevalne kampanje, opozorila in druga sporočila, kar je naša stalna naloga. Letos bomo to obveščanje še okrepili, saj začenjamo novo kampanjo za opozarjanje na varno vedenje v prometu, ki ji dajemo posebno pozornost prav ob začetku letošnjega šolskega leta, je kampanja z naslovom »poZOOr!« in osrednjim sloganom »Bodi vZOOren, bodi poZOOren«. Dejavnost smo v Mestni občini Ljubljana zasnovali v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL, z ZOO Ljubljana in javnim podjetjem Ljubljanski potniški promet.

zooooo2Ste že opazili nove plakate?

S kampanjo naslavljamo predvsem otroke do 12. leta starosti. Njen namen je ozaveščanje o varnosti v prometu, spoštovanju prometnih predpisov in uporabnikov prostora ter prometni kulturi, pa tudi promocija trajnostne mobilnosti. Gre za vizualno in sporočilno dovršeno akcijo, v kateri bodo v ospredju ilustrirane živali, ki so lahko naši vzorniki v prometu, saj jim je narava za zaščito podarila na primer oklep, svarilne barve, svetleče oči ob stiku z lučjo ipd. Ti »izumi« narave so nam za zgled in nas spomnijo na to, da lahko predmete, ki jih je izumilo človeštvo, uporabimo za lastno zaščito (npr. čelada, žive barve oblačil, kresničke …). S sporočili bomo opozarjali na pravilno, premišljeno in previdno obnašanje v prometu, saj tako lahko tudi sami prispevamo k boljši varnosti: zebra bo na primer opominjala na prečkanje ceste na prehodu za pešce, želva na čelado, tiger na uporabo odsevnih teles ipd. S prirejenim izrazom »pozor« napeljujemo na to, da je treba biti v prometu pozoren, saj s tem največ prispevamo k večji varnosti; z dodatnim O-jem v naslovu (ki tvori kratico ZOO) pa jasno napovemo vizualno udeležbo živali v kampanji in sodelovanje Živalskega vrta Ljubljana.

S sporočili bomo opremili mestne avtobuse LPP, oglasne vitrine po mestu, plakate, družbena omrežja …

V šolo in vrtec na trajnostno naravnan način

Učenke in učence ter (predvsem) starše oz. skrbnike otrok ozaveščamo o trajnostno naravnanih načinih mobilnosti in jih spodbujamo, da sami z izbiro načina mobilnosti prispevajo k višji kakovosti življenja v Ljubljani. S tem namenom redno izvajamo dogodke, kampanje in druge ukrepe, na primer v okviru vsakoletnega evropskega tedna mobilnosti, ob začetku šolskega leta, akcije Za lepšo Ljubljano … Prav tako smo v sklopu priprav na največje svetovno kolesarsko srečanje Velo-city 2022 izvedli pilotni projekt Stopala na pedala oziroma »Bici vrtec« v Vrtcu Trnovo. Vrtčevske otroke navdušujemo nad kolesarjenjem, jih učimo spretnosti gibanja na kolesu in seznanjamo s pomenom varne vožnje. Več informacij o tem projektu je na voljo tukaj in v videu.

BiciVrted Brand 2025.5.18 Trnovo MB1 9678 PhotoMetodBlejecFoto: Metod Blejec.

Več o dejavnostih, ki jih izvajamo z namenom zagotavljanja varnosti za vse udeležencev v prometu skladno z »Vizijo nič« – nič žrtev prometnih nesreč, lahko več preberete tukaj, dodatne informacije o delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL so na voljo tu

Zavod Varna pot: s skupnimi močmi do Vizije NIČ – vsak od nas šteje

Ne samo ob začetku šolskega leta, temveč tekom celotnega šolskega leta 2022/23 bodo ob podpori Mestne občine Ljubljana po vrtcih in šolah izvajali preventivno-izobraževalne delavnice na področju varne mobilnosti.

Naše najmlajše bodo poučili o varni mobilnosti skozi lutkovno predstavo S Pikapoko na pot, da ne bo nezgod in igrano predstavo Vilko zasije na potepu za vrtce in učence 1. VIO v OŠ. Cilj predstav je na enostaven in zabaven način predstaviti otrokom najpomembnejše elemente prometne varnosti ter jih na ta način spodbuditi k previdnosti, pozornosti in uporabi varnostnih sistemov kot so čelada, varnostni pas/sedež. S pomočjo prometnih likov spoznajo pomembnost uporabe kresničke in drugih odsevnih elementov v prometu. Učenci 1. VIO bodo vsebine varne mobilnosti spoznavali skozi delavnico 4 prometna deteljica, kjer spoznavajo osnovne prometne elemente, pravila in znake, pomen varnostnega pasu in sedeža, vlogo pešca v prometu in pravilno prečkanje ter praktično preizkusijo obnašanje v cestnem prometu. Učenci 2. VIO skozi delavnico Ju3 na cesti, kjer jih naučimo pomena osnovnih prometnih znakov in komunikacije za varno mobilnost, izkusijo različne prometne situacije ter se učijo varnega in strpnega vedenja kot pešec, kolesar in sopotnik v avtomobilu. Učenci 3. VIO in dijaki srednjih šol pa skozi delavnice zv0zi in 5 x STOP je kul ter novo delavnico na temo alkohola in prepovedanih substanc v prometu – Bodi TI. V slednjih nastopajo in sodelujejo tudi vrstniki - mladi ambasadorji, ki so jih najhujše posledice prometnih nesreč zaznamovale (smrt v družini, hude poškodbe ipd.).

Ker so starši pomemben zgled otrokom, v sklopu govorilnih ur/roditeljskih sestankov organizirajo predavanje Rdeča luč za starše. Skozi delavnico Živimo Vizijo NIČ pa o pomenu podajanja vsebin varne mobilnosti ozaveščajo tudi kolektive vrtcev in šol. Za slednje izvajamo tudi predavanja Iz življenja se učimo (nasveti in strokovno predavanje, kaj se naredi, če se zgodi huda nesreča v vrtcu ali šoli ter opolnomoči učitelje, ravnatelje ali strokovne sodelavce).

Vsem aktivnim udeležencem v prometu pa ob začetku novega šolskega leta za trajanje celotnega leta polagajo na srce: »Bodite vzor obnašanja, ravnanja, spoštovanja pravil najmlajšim, ki v svoji okolici posnemajo, opazujejo, vpijajo kot gobe naša 'odrasla' pravilna in žal tudi nepravilna ravnanja. Pomislimo vsi skupaj, kaj si sami ne bi želeli, da bi otroci ali doživeli, ali spoznali ali pa se naučili in kaj je tisto dobro, kar bi. In odločimo se za podajanje pozitivnih sporočil, ki bodo spreminjala tudi nas, verjemite.«

Preberite tudi: