petek, 27. 12. 2019

Prenavljamo. Za vas. - tudi v letu 2020

V Mestni občini Ljubljana vzdržujemo in obnavljamo 1.626 ulic in cest. Od leta 2007 smo na več kot 800 ulicah ali cestah izvajali manjše (rekonstrukcija ceste, sprememba prometnega režima) ali večje (gradnja komunalne infrastrukture ali prenova) posege.

Z vzdrževalnimi in obnovitvenimi deli je podzemna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, plinovod, vročevod) bolje urejena, površine za udeležence v prometu pa še lepše in varnejše.

60 prenovljenih cest in ulic v letu 2019

Deset največjih prenov leta 2019: 

 • Drenikova ulica
 • Vodnikova cesta
 • Slovenska cesta med Trdinovo in Dvorakovo ulico
 • Kersnikova ulica
 • Erjavčeva ulica
 • Poljanska cesta
 • Litijska cesta
 • Prešernova cesta
 • Parmova ulica od Drenikove do ulice Bežigrad
 • Trubarjeva ulica

Načrtovane prenove v letu 2020

 • Letališka cesta
 • Dunajska cesta
 • Tržaška cesta
 • Kajuhova ulica
 • Črna vas
 • Tavčarjeva ulica in Miklošičev park
 • Trg MDB
 • Cesta španskih borcev (južni del od priključka na Kašeljsko cesto)
 • Cesta na Brdo
 • Cesta na Bokalce (od Legatove ulice do AC nadvoza)
 • ulica Reber

Projekt Čisto zate v letu 2020

V okviru evropskega projekta Čisto zate so za ureditev v letu 2020 predvidene: 

 • Brdnikova ulica
 • Medveščkova ulica
 • Pipanova ulica
 • Cesta Andreja Bitenca s priključnimi ulicamo
 • Kamnogoriška cesta
 • Hruševska cesta
 • Grobeljca
 • Cesta Cirila Kosmača
 • Na Palcah
 • Vipotnikova ulica
 • Cesta vstaje
 • Molekova ulica
 • Ulica bratov Novak
 • Ulica Ivice Pirjevčeve
 • Grško
 • Ulica Lizike Jančarjeve
 • Židankova ulica
 • Pot na goro
 • Cesta dveh cesarjev

Pred letom 2007 je bila priključenost na kanalizacijo 68 %, a smo jo do konca leta 2017 povečali na 88 %. S projektom ČISTO ZATE bomo na javno kanalizacijo dodatno priključili gospodinjstva s skupno več kot 17.500 prebivalci, in tako stopnjo priključenosti povečali na 98 %.

Stanje projekta Čisto zate novembra 2019

 • 7.117,45 metra novih kanalizacijskih cevi
 • 3.361,27 metra zaključenih cest s prenovo kanalizacije
 • 5.588 metrov cest s prenovo kanalizacije v gradnji
 • 240 zgrajenih odcepov za hišne priključke
 • 210 vgrajenih revizijskih jaškov za hišne priključke

Preberite tudi: