ponedeljek, 15. 7. 2019

Razpisujemo štipendije za nadarjene dijake in študente

Na naši spletni strani smo objavili razpis štipendij za nadarjene dijake in študente v šolskem oziroma študijskem letu 2019/20. Rok za prijavo za dijake je 5. september, za študente pa 4. oktober 2019.

Razpisali smo 90 štipendij za nadarjene dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana, od tega:

  • 16 za dijake
  • 35 za študente dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija v Republiki Sloveniji
  • 26 za študente podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji
  • 4 za dodiplomski študij v tujini
  • 9 za podiplomski študij v tujini

Na razpis se lahko prijavijo:

  • dijaki od vključno 2. letnika srednješolskega izobraževanja
  • študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Republiki Sloveniji od vključno 2. letnika
  • študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki so v šolskem letu 2018/2019 prejemali štipendijo za nadarjene dijake MOL za srednješolsko izobraževanje, od vključno 1. letnika
  • študenti podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji od vključno 1. letnika
  • študenti, ki študirajo v tujini (za dodiplomski in podiplomski študij) od vključno 1. letnika


Prijave prek aplikacije E-razpis za štipendije za nadarjene dijake in študente Mestne občine Ljubljana bomo sprejemali od 1. avgusta 2019 do izteka roka za prijavo – torej do 5. septembra za dijake in do 4. oktobra za študente.

 

Podpiramo nadarjene mlade meščanke in meščane

novoletni koncert štipendistov MOL
Štipendisti se vsako leto predstavijo tudi na novoletnem koncertu

Štipendije za nadarjene dijake in študente razpisujemo od leta 1998. Namenjamo jih dijakom in študentom, ki se odlikujejo po visokih sposobnostih in kreativnosti in že v času izobraževanja s svojimi učnimi uspehi ter dosežki na interesnih področjih izstopajo iz povprečja ter dosegajo izjemne rezultate v mestnem, državnem in mednarodnem merilu.

V dvajsetletnem obdobju smo skupaj podelili 1.456 štipendij in za štipendiranje nadarjenih namenili 7,6 milijonov evrov.
V letih 2007– 2018 smo podelili 1012 štipendij in zanje namenili 6,2 milijona evrov.

 

Preberite tudi: