petek, 3. 12. 2021

Sečnja dreves na Šmarni gori

V gozdu na Šmarni gori, v okolici Šmartnega, bo predvidoma od ponedeljka, 6. decembra 2021, do konca januarja 2022 potekala sečnja dreves, ki jih je za posek označil Zavod za gozdove Slovenije.

Gre za obsežnejši posek na trinajstih gozdnih parcelah, ki bo potekal postopoma. Za posek so označili 649 dreves, skupaj 883 m3 lesa. Gre za tako imenovani pomladitveni posek (posek za obnovo gozda). Gozd, v katerem bodo potekala dela, je bil v večji meri prizadet v žledolomu leta 2014. Od takrat se je uspešno pomladil. Za nadaljnjo rast mladovij je treba odstraniti zgornji sloj, to je preostalo zrelo drevje.

Po navodilih Zavoda za gozdove Slovenije bosta morala biti sečnja in spravilo lesa opravljena tako, da bo gozd poškodovan v čim manjši meri. Še posebej bo treba paziti na gozdna tla, mladje in preostalo drevje v gozdu.

Pozorno v gozd

Obiskovalcem gozda svetujemo, naj se v času sečnje in spravila zaradi lastne varnosti izogibajo delovnemu območju in upoštevajo opozorila ter navodila izvajalcev del. Če se bodo kljub temu podali na to območje, naj ne nosijo slušalk, ki bi preprečile zaznavo dogajanja na delovišču. Lastnikom psov svetujemo, naj imajo pse na vrvici.

Preberite tudi: