torek, 16. 6. 2020

Strategija razvoja urbanih gozdov Ljubljane 2020 - 2030

Na Mestni občini Ljubljana smo pripravili Strategijo razvoja urbanih gozdov Ljubljane 2020 – 2030, v središču katere je pomen trajnostnega upravljanja urbanih gozdov. Javna obravnava strategije bo v torek, 23. junija 2020.

Urbani gozdovi bogatijo življenje prebivalcev na raznovrstne načine. Poleg tega, da prispevajo k čistejšemu zraku, povečujejo biotsko pestrost mest in blažijo podnebne spremembe, omogočajo tudi prostor za umik v mirno in varno zavetje narave.

Strategija razvoja urbanih gozdov Ljubljane, ki smo jo v okviru evropskega projekta URBforDAN pripravili v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in z zainteresiranimi uporabniki in lastniki gozda na Golovcu, se nanaša na območje vseh tistih urbanih gozdov v mestu, ki so po občinskem prostorskem načrtu opredeljeni kot gozdovi z izjemno poudarjenimi socialnimi funkcijami. Vzporedno smo skozi izvajanje aktivnosti projekta URBforDAN oblikovali tudi ukrepe za izboljšanje in popestritev doživljanja urbanega gozda. Namestili bomo urbano opremo, informativne table in usmerjevalne toteme ter uredili poti.

Pomen strategije lahko povzamemo tudi z besedami podžupana prof. Janeza Koželja, ki je v uvodni besedi poudaril, da »mora [strategija] v prvi vrsti ustrezati tako uporabnikom gozda kot pričakovanjem njegovih lastnikov, računati na sposobnosti izvajalcev, odgovarjati zmožnostim vseh sodelujočih, upoštevati njihovo pripravljenost in prepričanost, da se povežejo v tvorno skupnost in zavezništvo za obstoj gozdov«.

Javna obravnava strategije

Z javno razgrnitvijo in obravnavo Strategije razvoja urbanih gozdov Ljubljane 2020 – 2030 želimo dokument približati meščankam in meščanom ter najširši javnosti. Zato bomo v torek, 23. junija 2020, ob 17. uri v prostorih ČS Trnovo na Devinski ulici 1 izvedli javno obravnavo.

Zaradi spoštovanja ukrepov, ki omejujejo število udeležencev, vse zainteresirane prosimo, da svojo udeležbo sporočijo na e-naslov urbfordan@ljubljana.si. Prijave bomo zbirali do zapolnitve mest.
Ker si na javni obravnavi želimo čim širšo zastopanost različnih deležnikov, prosimo vse predstavnike institucij, da se omejijo na enega predstavnika.

O projektu URBforDAN

Namen projekta URBforDAN – Upravljanje in raba urbanih gozdov kot naravne dediščine v podonavskih mestih, v katerem je Mestna občina Ljubljana vodilni partner, je omogočiti bolj kakovostno izrabo gozdnega prostora, ki ga uporabljamo v različne namene, na primer za športno rekreacijo, izobraževanje, sproščanje, trajnostni turizem in drugo.

Preberite tudi: