petek, 11. 10. 2019

Urejamo za vas: vzdrževalna dela v mestnem gozdu

Na območju Novega Polja in Zajčje dobrave bo v soboto, 12. oktobra 2019, potekala sečnja dreves.V ponedeljek, 14. oktobra, pa bomo začeli z vzdrževalnimi deli v mestnem gozdu na območju Rožnika in Golovca.

Sečnja v Novem Polju in v bližini Zajčje Dobrave

V gozdu v Novem Polju pri trgovini Mercator (med cestama Novo Polje, cesta XIII in Novo Polje, cesta XV) ter v bližini Zajčje Dobrave (ob cesti Novo Polje, cesta XII) bomo v soboto, 12. oktobra 2019, izvedli sečnjo dreves, ki jih je označil Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana.
Označeno drevje moramo posekati iz sanitarnih razlogov. Večinoma gre za smreke, ki jih je treba posekati zaradi varstva pred podlubniki. Skupaj je za posek označenih 34 dreves, to je 29 m3 lesa.

Po navodilih Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, bodo morali lastniki gozda oziroma njihovi izbrani izvajalci sečnjo in spravilo lesa opraviti tako, da bo gozd poškodovan v čim manjši meri. Še posebej bo treba paziti na gozdna tla, mladje in preostalo drevje v gozdu. Po poseku bo treba urediti sečišče ter v prvotno stanje spraviti sprehajalne poti, če bodo le-te poškodovane zaradi sečnje in spravila.

Z vzdrževalnimi deli na Rožniku začnemo v ponedeljek

Rožnik

Urejali bomo območje iz smeri študentskega naselja na Tivolski vrh, kjer so razporejena telovadna orodja (rdeča oznaka poti) ter območje pri info točki Rogač v izteku Podrožniške ulice z glavnim križiščem pod Šišenskim hribom (modra oznaka).

Dela bodo nato potekala še na Golovcu

Golovec

Predvidoma od srede, 16. oktobra, do konca meseca bodo vzdrževalna dela potekala tudi na južni, vzhodni in severni strani Golovca.

Pozorno v gozd

Obiskovalcem gozda svetujemo, naj se v času del izogibajo delovnim območjem ter upoštevajo opozorila in navodila izvajalcev del. Če se bodo kljub temu podali na ta območja, naj ne nosijo slušalk, ki bi preprečile zaznavo dogajanja na delovišču. Lastnikom psov svetujemo, naj imajo pse na vrvici.

Preberite tudi: