Prostorski izvedbeni akti Center

Prostorski ureditveni pogoji za območja urejanja v občini Ljubljana Center (sedaj prostorski ureditveni pogoji za območja urejanja v mestnem središču)