Javni razpis za oddajo javne površine za gostinski vrt na Prešernovem trgu v Ljubljani

Zaključen: 25. 5. 2016 , odpiranje prijav: 26. 5. 2016

Datum objave: 17. 5. 2016
Rok za prijavo: 25. 5. 2016
Odpiranje prijav: 26. 5. 2016 ob 12.00 uri na naslovu MOL, MU, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg mladinskih delovnih brigad 7, v mali sejni sobi v kleti stavbe

Predmet oddaje v uporabo za obdobje 4 let je javna površina na Prešernovem trgu v Ljubljani v lasti Mestne občine Ljubljana, in sicer:
a. za postavitev gostinskega vrta, ki ni povezan z obstoječim gostinskim obratom (v nadaljevanju: gostinski vrt), na označenem delu nepremičnine s parcelno št. 3288, k.o. 1725 – Ajdovščina na tlakovani površini pred stavbo na Wolfovi ulici 1 v tlorisni izmeri 303.64 m2, ter
b.za postavitev montažnega odra za izvajanje kulturnega programa in za postavitev gostinskega vrta v tlorisni izmeri 10 m2 na označenem delu nepremičnine s parcelno št. 3286, k.o. 1725 – Ajdovščina.

Dopolnitev javnega razpisa (19.5.2016)

Razpisne datoteke