Javni razpis za sofinanciranje dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter za sofinanciranje prireditev na podeželju in Ekopraznika v Ljubljani

Zaključen: 14. 3. 2008 , odpiranje prijav: 14. 3. 2008

Datum objave: 11. 1. 2008
Rok za prijavo: 14. 3. 2008
Odpiranje prijav: 14. 3. 2008

Vsebina razpisne dokumentacije za izvajanje programa dela lokalnega društva

navodilo vlagateljem za prijavo na razpis

razpisni obrazci – vloga

 • razpisni obrazec št. 1/d - vloga za sofinanciranje programa dela lokalnega društva v letu 2008
 • razpisni obrazec št. 2/d in priloga 2/d - izjava o številu članov
 • razpisni obrazec št. 3/d - podatki o izvajanju programa dela lokalnega društva
 • razpisni obrazec št. 4/d - zbirnik finančnega ovrednotenja programa dela lokalnega društva
 • razpisni obrazec št. 5/d - izjava vlagatelja

vzorec pogodbe o sofinanciranju programa dela lokalnega društva

merila za ocenjevanje vlog za izvajanje programa dela lokalnega društva

 

Vsebina razpisne dokumentacije za izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah in ekopraznika v Ljubljani

navodilo vlagateljem za prijavo na razpis

razpisni obrazci -vloga

 • razpisni obrazec št. 1/p – vloga za sofinanciranje strokovnega dela prireditve na podeželju in ekopraznika v ljubljani v letu 2008
 • razpisni obrazec št. 2/p in priloga 2/p - izjava o številu članov – ni sestavni del razpisne dokumentacije za izvedbo ekopraznika v ljubljani
 • razpisni obrazec št. 3/p – podatki o vsebini prireditve
 • razpisni obrazec št. 4/p- strokovni del prireditve - vsebine
 • razpisni obrazec št. 5/p – sodelujoča društva ter druge nevladne organizacije na prireditvi
 • razpisni obrazec št. 6/p zbirnik finančnega ovrednotenja strokovnega dela prireditve
 • razpisni obrazec št. 7/p - izjava vlagatelja

vzorec pogodbe o sofinanciranju prireditve

merila za ocenjevanje vlog za izvedbo strokovnega dela prireditve in ekopraznika v Ljubljani

 

Obrazci