Razpisi, razgrnitve in javne objave

  • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

    Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičninah s parc. št. 994/1 k.o. 1756 – Črnuče (ID: 2733183), s parc. št. 996/1 k.o. 1756 – Črnuče (ID: 3741410) in s parc. št. 995/0 k.o. 1756 – Črnuče (ID: 1724166).

    Zaključen: 9. 3. 2017

  • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

    Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičnini s parc. št. 1779/4 (ID 6227079) k.o. 1770 Kašelj, ID znak: parcela 1770 1779/4.

    Zaključen: 17. 3. 2017

  • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

    Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičnini ID znak parcela: 1730 627/19 in ID znak parcela: 1730 627/19.

    Zaključen: 28. 3. 2017

  • Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

    Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičnini ID znak: parcela 1695 384/243.

    Zaključen: 13. 4. 2017

  • Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

    Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičninah ID znak: parcela 1723 1444/12, ID znak: parcela 1723 1444/11, ID znak: parcela 1723 1448/3.

    Zaključen: 18. 4. 2017

  • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

    Zaključen: 29. 4. 2017

  • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

    Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičnini ID znak: parcela 1723 2066/2.

    Zaključen: 9. 5. 2017

  • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

    Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičnini ID znak: parcela 1770 1779/4.

    Zaključen: 9. 5. 2017

  • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

    Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičnini ID znak: parcela 1771 1466/32.

    Zaključen: 11. 5. 2017

  • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

    Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičnini ID znak parcela: 1730 627/19 in na nepremičnini ID znak parcela: 1730 626/16.

    Zaključen: 27. 5. 2017