Razpisi, razgrnitve in javne objave

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  o ustanovitvi služnosti na nepremičnini zaradi izgradnje, obratovanja, rekonstrukcije, vzdrževanja in nadzora priključka na meteorno kanalizacijo ...

  Zaključen: 22. 2. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Predmet pogodbe bo ustanovitev služnostne pravice gradnje, obratovanja, rekonstrukcije, vzdrževanja in nadzora elektro kabelske kanalizacije z ustreznimi dostopi in dovozi, za čas obratovanja elektro kabelske kanalizacije.

  Zaključen: 7. 3. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičninah s parc. št. 488/16 (ID: 466322), k.o. 1722 – Trnovsko predmestje in s parc. št. 488/21 (ID: 4828951), k.o. 1722 – Trnovsko predmestje.

  Zaključen: 4. 3. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičninah s parc. št. 1707/255 k.o. 1722 – Trnovsko predmestje (ID 6305593) in s parc. št. 1707/254 k.o. 1722 – Trnovsko predmestje (ID 6305594).

  Zaključen: 4. 3. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičninah s parc. št. 994/1 k.o. 1756 – Črnuče (ID: 2733183), s parc. št. 996/1 k.o. 1756 – Črnuče (ID: 3741410) in s parc. št. 995/0 k.o. 1756 – Črnuče (ID: 1724166).

  Zaključen: 9. 3. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičnini s parc. št. 1779/4 (ID 6227079) k.o. 1770 Kašelj, ID znak: parcela 1770 1779/4.

  Zaključen: 17. 3. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičnini ID znak parcela: 1730 627/19 in ID znak parcela: 1730 627/19.

  Zaključen: 28. 3. 2017

 • Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičnini ID znak: parcela 1695 384/243.

  Zaključen: 13. 4. 2017

 • Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičninah ID znak: parcela 1723 1444/12, ID znak: parcela 1723 1444/11, ID znak: parcela 1723 1448/3.

  Zaključen: 18. 4. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Zaključen: 29. 4. 2017