Razpisi, razgrnitve in javne objave

 • Ponovitev javnega razpisa za oddajo javnih površin za postavitev utic za peko in prodajo kostanja na območju Mestne občine Ljubljana

  Predmet oddaje v uporabo za potrebe postavitve utic za peko in prodajo kostanja za obdobje od 5. 10. 2018 do 31. 1. 2019 so naslednje javne površine v lasti Mestne občine Ljubljana, in sicer:

  1. Lokacija št. 5 - Slovenska cesta – Ajdovščina (za avtobusnim postajališčem – v liniji oglaševalnih panojev) (tipska utica MOL št. 5)
  2. Lokacija št. 7 - Dunajska cesta, nasproti Gospodarskega razstavišča
  3. Lokacija št. 8 - Celovška cesta, ob avtobusnem postajališču pred Halo Tivoli

  Zaključen: 27. 9. 2018

 • Javna objava pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo za volitve v mestni svet in volitve župana

  Mestna občina Ljubljana ponuja organizatorjem volilne kampanje za volitve v mestni svet in za volitve župana naslednje vrste plakatnih mest:

  • tristrane plakatne stebre
  • samostoječe ali stenske tabl

  Zaključen: 22. 10. 2018 , odpiranje prijav: 23. 10. 2018

 • Javni razpis za oddajo javnih površin za postavitev utic za peko in prodajo kostanja na območju MOL

  Predmet oddaje v uporabo za potrebe postavitve utic za peko in prodajo kostanja za obdobje od 5. 10. 2018 do 31. 1. 2019 so naslednje javne površine v lasti Mestne občine Ljubljana, in sicer:

  1. Prešernov trg (tipska utica MOL št. 1);
  2. Cankarjevo nabrežje (blizu brvi) (tipska utica MOL št. 2);
  3. Breg – Novi trg (tipska utica MOL št. 3);
  4. Miklošičeva cesta, v parku pred sodiščem (tipska utica MOL št. 4);
  5. Slovenska cesta – Ajdovščina (za avtobusnim postajališčem – v liniji oglaševalnih panojev) (tipska utica MOL št. 5);
  6. Zaloška cesta, nasproti Tržnice Moste (tipska utica MOL št. 6);
  7. Dunajska cesta, nasproti Gospodarskega razstavišča;
  8. Celovška cesta, ob avtobusnem postajališču pred Halo Tivoli.

  Zaključen: 20. 9. 2018 , odpiranje prijav: 21. 9. 2018

 • Javna objava pogojev za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest za volilno kampanjo za predčasne volitve poslancev v Državni zbor RS.

  Mestna občina Ljubljana organizatorjem volilne kampanje ponuja naslednje vrste plakatnih mest: 

  - tristrane plakatne stebre (za lepljenje plakatov velikosti 0,7 X 1,0 m)

  - samostoječe ali stenske table (za lepljenje plakatov velikosti 5,1 X 2,4 m in 4 X 3 m)

  Zaključen: 21. 5. 2018 , odpiranje prijav: 22. 5. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičnini ID znak: parcela 1728 154/87.

  Zaključen: 21. 3. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičnini ID znak: parcela 1770 2188/46 in parcela 1770 2188/24.

  Zaključen: 20. 3. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičnini ID znak: parcela 1695 236/15, parcela 1695 234/1, parcela 1695 234/9, parcela 1695 234/4, parcela 1695 234/10, parcela 1695 232/94, parcela 1695 232/95.

  Zaključen: 20. 3. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičnini ID znak: parcela 1754 1183/10.

  Zaključen: 16. 3. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičnini ID znak: parcela 2683 1501/3.

  Zaključen: 8. 3. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičninah ID znak: parcela 1727 62/2 in parcela 1727 62/3.

  Zaključen: 28. 2. 2018