Javni ciljni razpis za izbor programskega upravitelja Vodnikove domačije, za obdobje 2012-2015

Zaključen: 20. 2. 2012

Datum objave: 20. 1. 2012
Rok za prijavo: 20. 2. 2012

(v nadaljevanju: ciljni razpis, oznaka JPR1-Vodnikova domačija 2012-2015)
Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Predmet razpisa
Predmet ciljnega razpisa je izbira programskega upravitelja Vodnikove domačije, Vodnikova 65, Ljubljana (v nadaljevanju: Vodnikova domačija), za obdobje treh let, in sicer od 2012 do 2015, z možnostjo podaljšanja. Program vključuje prireditvene, produkcijsko in izobraževalne vsebine s področja uprizoritvenih, glasbenih, likovnih in drugih umetniških in kulturnih praks. MOL bo z izbranim predlagateljem sklenila pogodbo o programskem upravljanju prostorov z obveznostjo rednega vzdrževanja.

Vodnikova domačija, Vodnikova 65, Ljubljana, je vpisana v zemljiški knjigi pod vl.št. 35 in stoji na parc. št. 821/1, št. stavbe 35, sadovnjak v izmeri 180,00 m2, stavbišče v izmeri 319,00 m2 in dvorišče v izmeri 500,00 m2.

Cilji razpisa
MOL bo zagotovila pogoje za programsko upravljanje prostorov Vodnikove domačije v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
- oživitev in nova programska zasnova Vodnikove domačije, ki vključuje različne kulturne dejavnosti;
- povečati število obiskovalcev na najmanj 2000 letno;
- skrb za hranjenje in prezentacijo dediščine Vodnikove domačije v sodelovanju z javnim zavodom Muzej in galerije mesta Ljubljane;
- povezati program Vodnikove domačije z lokalnim okoljem in šolami.
 

Obrazci

Razpisne datoteke