12. seja Sveta za mlade Mestne občine Ljubljana

Klub 15, Magistrat, Mestni trg 1, 24. 5. 2017 / 16:30

Dnevni red

  1. Sprejem zapisnika 11. seje Sveta za mlade MOL

  2. Nadaljevanje razprave o oblikovanju elementov in dispozicije za raziskavo o stanju mladih v MOL

  3. Razno

Zapisnik