15. seja Sveta za mlade Mestne občine Ljubljana

Klub 15, v Mestna hiša, Mestni trg 1, 6. 2. 2018 / 14:00

Dnevni red

  1. Sprejem zapisnika 14. seje Sveta za mlade MOL.

  2. Zaposlovanje mladih na območju MOL – nadaljevanje razprave.

  3. Razno

Zapisnik