6. seja Sveta za mlade Mestne občine Ljubljana

Klub 15, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 21. 7. 2016 / 16:00

Dnevni red

  1. Sprejem zapisnika 4. seje Sveta za mlade MOL

  2. Aktualna problematika zasvojenosti mladih z drogami

  3. Razno

Zapisnik