Javni razpis za sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti za učence iz MOL za leto 2011

Zaključen: 24. 1. 2011

Datum objave: 24. 12. 2010
Rok za prijavo: 24. 1. 2011

PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti, ki jih izvajajo osnovne in glasbene šole iz MOL. Z razpisom želimo omogočiti kreativno in kvalitetno preživljanje prostega časa v okviru šole.

V okviru tega razpisa so razpisane teme:

a) organizacija in izvedba revije pevskih zborov osnovnih šol iz MOL,
b) priprave lampijonov,
c) priprava skupinskih pustnih mask, ki se navezujejo na ljubljansko zgodovino, kulturo, značilnosti, okolje, aktualne dogodke, ter sodelovanje na skupnem pustnem sprevodu,
d) jubileji osnovnih šol,
e) projekti medkulturnega sodelovanja, predvsem tam kjer učenci prihajajo iz drugih kulturnih okolij,
f) projekti povezovanja s šolami v tujini,
g) projekti medšolskega sodelovanja,
h) ekološko ozaveščanje,
i) šolski večdisciplinarni projekti,
j) projekti zmanjševanja nasilja,
k) sodelovanje šol z lokalno skupnostjo,
l) tekmovanja glasbenih šol.
 

Obrazci

Razpisne datoteke