Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov na področju preprečevanja različnih vrst zasvojenosti v Mestni občini Ljubljana za leto 2020

Zaključen: 24. 10. 2019

Datum objave: 20. 9. 2019
Rok za prijavo: 24. 10. 2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov na področju preprečevanja različnih vrst zasvojenosti, ki so v svojih temeljih naravnani h krepitvi varovalnih dejavnikov naproti dejavnikom tveganja in nezdravim oblikam vedenja za otroke in mladostnike, njihove starše, stare starše, rejnike, skrbnike, vzgojitelje in učitelje na območju MOL.

Namen javnega razpisa je izbira programov na področju preprečevanja različnih vrst zasvojenosti, ki jih bo sofinancirala Mestna občina Ljubljana za leto 2020.

Kvalitativni cilji javnega razpisa so prispevati k dobrobiti otrok in mladostnikov na način, da programi s svojo vsebino spodbujajo psihosocialno dozorevanje njihovih osebnosti, da učinkovito podpirajo in vodijo udeležence k razvijanju vrste socialnih veščin in vrednostnih usmeritev, ki so v prid zdravju in razvoju otrok in mladostnikov, obenem pa zagotavljati izvajanje učinkovitih pristopov in dobre prakse na področju preprečevanja različnih vrst zasvojenosti za otroke, mladostnike, njihove starše in pedagoške delavce.
Kvantitativni cilji razpisa so z okvirno 100 sofinanciranimi preventivnimi programi v letu 2020 zagotoviti uresničevanje Evropskih standardov kakovosti preventivnih programov.

Univerzalna preventiva je široko usmerjena in namenjena splošni populaciji. S programi ima namen preprečevati ali odložiti razvoj zasvojenosti.

Selektivna preventiva je usmerjena na specifično populacijo, na ranljive skupine, pri katerih se predvideva, da bo zgodnja intervencija uspešna. S programi ima namen zadovoljiti potrebe teh skupin.

Indicirana preventiva je usmerjena na posameznike, pri katerih obstoji povečano tveganje za nastanek zasvojenosti v kasnejšem življenju. S programi ima namen prepoznavati in ciljno delovati na posameznika.

Standardi kakovosti so splošno sprejeta načela ali sklopi pravil za najboljši oz. najprimernejši razvoj in izvajanje preventivnih programov. Nanašajo se na strukturne (kadrovska zasedba izvajalcev in njihove kompetence) in procesne vidike zagotavljanja kakovosti (ustreznost vsebin, evalvacije). Njihov namen je, da postanejo sredstvo za izboljšanje strokovne prakse.

----

Povezava do objava v  Ur. l. RS.

Vlogo za vsak program posebej vlagatelj pripravi v spletni aplikaciji na povezavi https://erazpisisubvencije.ljubljana.si/si/financiranje-razpisi/opvi/jr-zasvojenost-2020/
(ob prvem vstopu je zahtevana registracija).

Razpisne datoteke