Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v Mestni občini Ljubljana za leto 2016

Zaključen: 2. 12. 2015 , odpiranje prijav: 7. 12. 2015

Datum objave: 23. 10. 2015
Rok za prijavo: 2. 12. 2015
Odpiranje prijav: 7. 12. 2015

Namen javnega razpisa je izbira preventivnih programov za leto 2016, ki jih bo sofinancirala Mestna občina Ljubljana na področju različnih vrst zasvojenosti, ki pomagajo udeležencem odkriti, krepiti in utrjevati svoje lastne vire, so pozitivno naravnani na krepitev moči udeležencev in poudarjajo alternativne pristope nezdravim izbiram.

Seznam razpisne dokumentacije za prijavo na javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v Mestni občini Ljubljana za leto 2016

 1. Besedilo javnega razpisa za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v Mestni občini Ljubljana za leto 2016
 2. Vloga na javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v Mestni občini Ljubljana za leto 2016
 3. Soglasje javnega zavoda za izvajanje programa Sklop A
 4. Soglasje javnega zavoda za izvajanje programa Sklop B
 5. Soglasje javnega zavoda za izvajanje programa Sklop C
 6. Soglasje javnega zavoda za udeležbo posameznega pedagoškega delavca na izobraževanju v programu Sklopa C
 7. Soglasje javnega zavoda za izvajanje programa Sklop D
 8. Soglasje javnega zavoda za izvajanje programa Sklop E
 9. Soglasje javnega zavoda za izvajanje programa Sklop F
 10. Merila za izbor vlog prijavljenih na javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v Mestni občini Ljubljana za leto 2016
 11. Vzorec pogodbe o sofinanciranju programa za leto 2016
 12. Obrazec za delno poročilo o izvajanju programa v letu 2016
 13. Obrazec za zaključno poročilo o izvedenem programu v letu 2016
 14. Potrdilo o izvajanju sofinanciranega programa v javnem zavodu v letu 2016
 15. Lista prisotnosti udeležencev medgeneracijskega programa
 16. Lista prisotnosti udeležencev programa za pedagoške delavce
 17. Lista prisotnosti udeležencev programa izobraževanja in usposabljanja staršev
 18. Zahtevek za izplačilo

Razpisne datoteke