Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2020 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

Zaključen: 7. 1. 2020

Datum objave: 29. 11. 2019
Rok za prijavo: 7. 1. 2020

Predmet razpisa:
A) Mladinski raziskovalni projekti
B) Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih aktivnosti
C) Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
D) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
E) Mestne prireditve šol za otroke in učence
F) Organizator 33. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«
G) Programi ozaveščanja o trajnostnem razvoju

Vlagatelj mora vlogo za kandidiranje na javnem razpisu za vsak projekt in/ali program posebej vnesti v spletno aplikacijo, ki bo od 29. 11. 2019 do izteka roka za prijavo objavljena na naslovu: http://erazpisisubvencije.ljubljana.si.
POZOR! Vlagatelj lahko izpolni le štiri vloge. Obvezno mora biti vloga za vsak posamezen projekt ali program posebej poslana v samostojni zaprti ovojnici.
Po končanem izpolnjevanju vsake elektronske vloge mora vlagatelj prijavni obrazec iz aplikacije natisniti in ga lastnoročno podpisati ter žigosati.

Vlagatelj mora izpolnjene prijavne obrazce, ki jih natisne iz spletne aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami, poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 7. 1. 2020.

Razpisne datoteke