Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2013 s področja PODPORNIH STORITEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU TER PROSTEM ČASU OTROK – DODATNI RAZPIS

Zaključen: 30. 3. 2013

Datum objave: 15. 3. 2013
Rok za prijavo: 30. 3. 2013

Prostočasni in preventivni projekti za otroke in mladostnike – razdelitev dodatnih sredstev.

PREDMET RAZPISA

Prostočasni in preventivni projekti za otroke in mladostnike – razdelitev dodatnih sredstev

Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje skupinskih prostočasnih in preventivnih projektov za otroke in mladostnike do 15. leta starosti na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. S tem želimo otrokom in mladostnikom omogočiti razvoj sposobnosti in vrednot preko naslednjih ciljev: dvigovanje kakovosti življenja otrok in mladostnikov, ekološko ozaveščanje, zmanjševanje nasilja med in nad otroki in mladostniki, bogatenje besednega zaklada, razvijanje ustvarjalnosti, karierno orientacijo, zagotavljanje možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti, ozaveščanje o otrokovih pravicah ter delo z otroki s posebnimi potrebami.

Projekti se morajo izvajati po metodah organiziranega neformalnega učenja (npr. kreativne
delavnice, prireditve) kot dopolnitve programov v ljubljanskih vrtcih, osnovnih šolah in zavodih, katerih ustanoviteljica je MOL in/ali izven institucionalnih okvirjev.

Projekti se ne smejo izvajati v času izvajanja obveznega predmetnika v šolah in kurikuluma v vrtcih.
 

Obrazci

Razpisne datoteke