Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2018 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

Zaključen: 6. 12. 2017

Datum objave: 27. 10. 2017
Rok za prijavo: 6. 12. 2017

Predmet razpisa:
A) Mladinski raziskovalni projekti
B) Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti
C) Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
D) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja

Vlagatelj mora vlogo za vsak projekt in/ali program za kandidiranje na javnem razpisu vnesti v spletno aplikacijo, ki bo od 6. 11. 2017 do izteka roka za prijavo objavljena na naslovu: http://erazpisisubvencije.ljubljana.si.
Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge mora vlagatelj prijavni obrazec iz aplikacije natisniti in ga lastnoročno podpisati ter žigosati.
Vlagatelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga natisne iz spletne aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami, poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 6. 12. 2017.

Razpisne datoteke

Rezultati razpisa