Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2019 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

Zaključen: 5. 12. 2018

Datum objave: 26. 10. 2018
Rok za prijavo: 5. 12. 2018

Predmet razpisa:
A) Mladinski raziskovalni projekti
B) Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih aktivnosti
C) Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
D) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
E) Mestne prireditve šol za otroke in učence
F) Organizator 32. Srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«
G) Organizacija in koordinacija občasnega varstva otrok na domu

Vlagatelj mora vlogo za vse projekte in/ali programe za kandidiranje na javnem razpisu vnesti v spletno aplikacijo, ki bo od 26. 10. 2018 do izteka roka za prijavo objavljena na naslovu: http://erazpisisubvencije.ljubljana.si.
POZOR! Vlagatelj lahko izpolni le eno vlogo. Obvezno morajo biti prijave za vse programe in/ali projekte istega vlagatelja izpolnjene skupaj v eni vlogi.
Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge mora vlagatelj prijavni obrazec iz aplikacije natisniti in ga lastnoročno podpisati ter žigosati.
Vlagatelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga natisne iz spletne aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami, poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 5. 12. 2018.

Razpisne datoteke

Rezultati razpisa