Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2012 in za leta od 2012 do 2014 s področja mladinskih aktivnosti

Zaključen: 21. 11. 2011

Datum objave: 28. 10. 2011
Rok za prijavo: 21. 11. 2011

Predmet razpisa je sofinanciranje mladinskih aktivnosti, ki jih izvajajo mladinske nepridobitne organizacije, mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij, sekundarnih preventivnih programov za mlade v MOL.

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

Seznam razpisne dokumentacije

Razpisno besedilo javnega razpisa za objavo v Uradnem listu

Merila za izbor vlog za vse sklope

Sklop A: lokalne mladinske aktivnosti

 • Prijavni obrazec
 • Vzorec Sporazuma o sodelovanju
 • Prvo delno poročilo
 • Drugo delno poročilo
 • Končno poročilo
 • Vzorec pogodbe o sofinanciranju mladinskega projekta v MOL za leto 2012
 • Vzorec pogodbe o sofinanciranju lokalnega mladinskega programa v MOL za obdobje od 2012 do 2014

Sklop B: mednarodne mladinske aktivnosti

 • Prijavni obrazec
 • Vzorec Sporazuma o sodelovanju
 • Končno poročilo
 • Vzorec pogodbe o sofinanciranju mladinske mednarodne aktivnosti za leto 2012
   

Sklop C: mreženje mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL

 • Prijavni obrazec
 • Delno poročilo
 • Končno poročilo
 • Vzorec pogodbe o sofinanciranju mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL za leto 2012

Sklop D: sekundarni preventivni programi za mlade v MOL

 • Prijavni obrazec
 • Delno poročilo
 • Končno poročilo
 • Vzorec pogodbe o sofinanciranju sekundarnega preventivnega programa za mlade za leto 2012
 • Vzorec sporazuma o sodelovanju
   

 

Obrazci

Razpisne datoteke