Javno zbiranje ponudb za prodajo parkirnih mest v parkirni hiši Kozolec II, Dvorakova 3, Ljubljana, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 11. 12. 2017 , odpiranje prijav: 14. 12. 2017

Datum objave: 24. 11. 2017
Rok za prijavo: 11. 12. 2017
Odpiranje prijav: 14. 12. 2017 , s pričetkom ob 9.00 uri v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15, Mestni trg 1, Ljubljana

Predmet prodaje so parkirna mesta.

Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in podatke o nepremičninah, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01 306/11-37 oz. elektronska pošta: nepremicnine@ljubljana.si.
Ogled parkirne hiše in parkirnih mest je možen na dan odprtih vrat, ki bo v sredo dne 6.12.2017 ob 13.00 uri, vhod iz PGH Kozolec I, tretja klet.

Več o parkirani hiši Kozolec II

Razpisne datoteke