Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 3. 11. 2019

Datum objave: 14. 10. 2019
Rok za prijavo: 3. 11. 2019

Prodaja nepremičnine: nepozidano stavbno zemljišča s parc. št. 631/73 v izmeri 131 m2, k. o. 1756 – Črnuče, ID znak: parcela 1756 631/73.

Cena navedene nepremičnine je 15.720, 00 EUR brez 22% DDV.

Razpisne datoteke