Javni razpis za sofinanciranje programov letnega programa športa MOL za leto 2009

Zaključen: 6. 7. 2009 , odpiranje prijav: 6. 7. 2009 , objava rezultatov: 16. 10. 2009

Datum objave: 15. 6. 2009
Rok za prijavo: 6. 7. 2009
Odpiranje prijav: 6. 7. 2009
Rezultati razpisa: 16. 10. 2009

Razpisna dokumentacija:

 • Javni razpis
 • Seznam podrocij in seznam razpisanih programov
 • Seznam starostnih kategorij
 • Seznam športnih panog
 • Dokazila in priloge  
 • Obrazec ovojnica
 • Vloga - obrazec a
 • Vloga  - obrazec b
 • Vloga  - obrazec c
 • Pogodba
 • Vzorci izjav
 • Navodila za obrazec a
 • Navodila za obrazec b
 • Navodila za obrazec v

Obrazci

Rezultati razpisa