Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja podeželja v MOL v letu 2024

Zaključen: 6. 3. 2024

Datum objave: 18. 12. 2023
Rok za prijavo: 6. 3. 2024

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja podeželja na območju MOL, za Ukrepe de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, Ukrep 4 – Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – de minimis.

Pomoč iz Ukrepa 4 se dodeli za:
- predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč,
- prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij,
- turizem na kmetiji,
- predelavo gozdnih lesnih sortimentov.

Obrazci

Razpisne datoteke