Javni razpis za sofinanciranje programa dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeželju, Posavskega štehvanja in programov za ohranjanje in predstavitev kulturne in naravne dediščine na podeželju MOL za leto 2022

Zaključen: 8. 12. 2021

Datum objave: 23. 11. 2021
Rok za prijavo: 8. 12. 2021

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
- programov dela neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in nekmetov, povezanih v lokalna strokovna društva in društva, ki delujejo na področju razvoja podeželja,
- izvedbe strokovnih vsebin v sklopu prireditev na podeželju,
- izvedbe Posavskega štehvanja in
- izvedbe programov za ohranjanje in predstavitev kulturne in naravne dediščine na podeželju Mestne občine Ljubljana.

Razpisne datoteke