Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2008: SOCIALNO VARSTVO - LJUBLJANA - ZDRAVO MESTO

Zaključen: 30. 5. 2008 , odpiranje prijav: 30. 5. 2008

Datum objave: 9. 5. 2008
Rok za prijavo: 30. 5. 2008
Odpiranje prijav: 30. 5. 2008

Razpisna dokumentacija:

  • Besedilo javnega razpisa
  • merila za izbor in posebni pogoji
  • prijavni obrazec
  • vzorec pogodbe o sofinanciranju programa za leto 2008
  • obrazec za 1. fazno poročilo
  • obrazec za 2. fazno poročilo
  • obrazec za zaključno poročilo

Obrazci