sreda, 17. 7. 2019

Postali smo člani Slovenskega združenja korporativne varnosti

Na Mestni občini Ljubljana se zelo dobro zavedamo pomena varnosti, zato področju zagotavljanja in skrbi za javno varnost z različnimi pristopi namenjamo izjemno veliko pozornosti in v ta namen organiziramo različne dogodke, akcije, posvete in konference.

V zadnjih letih je bilo tako izjemno veliko naših aktivnosti usmerjenih prav v zagotavljanje in skrbi za večjo splošno javno varnost s poudarkom na samozaščitno ravnanje ljudi ter smo v ta namen vzpostavili tudi posebno podstran Čuvamo svoje mesto, kjer objavljamo aktualno vsebino in informacije s področja varnosti.

Vse bolj se zavedamo tudi pomena digitalnih rešitev na področju varnosti, zato smo skupaj z Ministrstvom za javno upravo, ki upravlja nacionalni portal odprtih podatkov – OPSI in Policijo med pobudniki projekta Hackathon – tehnološki izziv »Ustvari nove digitalne rešitve s področja varnosti in mobilnosti« 

Pri skrbi za varnost ima izjemno pomembno vlogo Mestno redarstvo, ki na operativni ravni izvaja različne aktivnosti, ki v sodelovanju s partnerskimi subjekti in deležniki na področju varnosti (Policijska uprava Ljubljana s policijskimi postajami, četrtne skupnosti, službe in oddelki MOL, Gasilska brigada Ljubljana, šole, vrtci, Agencija RS za varnost prometa, varnostne službe in drugi), sledijo smernicam in ciljem MOL na področju zagotavljanja varnosti.

Prav odlično sodelovanje z vsemi deležniki in predvsem s Policijsko upravo Ljubljana, ki temelji na letu 2009 podpisanem Protokolu o sodelovanju Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana in Policijske uprave Ljubljana z njenimi policijskimi postajami z namenom zagotavljanja medsebojne pomoči, izvedbi operativnih nalog in preventivnih dejavnosti, na področju varnostne problematike, je pomembno za zagotavljanje javne varnosti na območju Ljubljane.

Ljubljana - najbolj varno mesto

Na Mestni občini Ljubljana od samega začetka sodelujemo tudi v akciji »Slovenian Grand Security Awards«, kjer smo v kategoriji »Najbolj varno mesto« prejeli že tri prestižne nagrade »Najbolj varno mesto v Republiki Sloveniji« za leto 2015, 2016 in 2018. Nagrade podelijo vsako leto na mednarodni konferenci »Dnevi korporativne varnosti«, ki jo organizirata Inštitut za korporativne varnostne študije v sodelovanju s Slovenskim združenjem korporativne varnosti in mednarodno organizacijo SECSA.
Slovenska velika nagrada varnosti je največja nagrada s področja varnosti v Republiki Sloveniji, ki jo prejmejo izbrane institucije in posamezniki za inovativni prispevek na področju razvoja in uveljavljanja varnosti.

Postali smo člani Slovenskega združenja korporativne varnosti

Naša prizadevanja in aktivnosti na področju pristopa k reševanju splošne varnostne problematike, zagotavljanja čim višje stopnje varnosti meščank in meščanov ter preprečevanja kriminalitete so prepoznali in pozitivno ocenili tudi na ICS - Inštitutu za korporativne varnostne študije, kjer so Mestno občino Ljubljana sprejeli med člane Slovenskega združenja korporativne varnosti, ki združuje pravne in fizične osebe s področja korporativne varnosti in drugih povezanih področij.

Namen združenja je uresničevanje interesov članstva in sicer:

  • združevanje znanja, izkušenj, interesov in razvojnih pogledov
  • pospeševanja razvoja izobraževanja in usposabljanja
  • razvoj mednarodno primerljivih korporativnih varnostnih standardov
  • izboljšanje kakovosti storitev na področju zagotavljanja korporativne varnosti
  • razvoj korporativnega varnostnega managementa
  • razvoj varnosti kot vrednote, ki izboljšuje pogoje dela in dviguje motivacijo

Več o inštitutu ter korporativni varnosti lahko preberete na njihovi spletni strani 

Na Mestni občini Ljubljana smo izjemno ponosni tako na nagrade »Najbolj varno mesto v Republiki Sloveniji«, kot tudi sprejem med člane Slovenskega združenja korporativne varnosti, hkrati pa nas prav to zavezuje, da nadaljujemo z aktivno politiko naših aktivnosti, ki lahko bistveno pripomorejo k višji stopnji varnosti naših meščank in meščanov ter istočasno zagotavljajo varno življenjsko in delovno okolje, ki bo med drugim zanimivo tudi za vlaganje in razvoj gospodarstva.
Naše aktivnosti so tako usmerjene predvsem v osveščanje, izobraževanje in povezovanje prebivalcev in gospodarskih subjektov, da se aktivno pridružijo in sodelujejo pri preprečevanju kriminalitete na lokalnem nivoju, kot je na primer kampanja Človek, čuvaj svoje mesto, hackathon - tehnološki izziv Ustvari nove digitalne rešitve s področja varnosti in mobilnosti in podobno.

 

Preberite tudi: