Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za obnovo Vile Zlatice

Zaključen: 25. 1. 2018 , odpiranje prijav: 25. 1. 2018

Datum objave: 21. 12. 2017
Rok za prijavo: 25. 1. 2018 do 9:00 ure
Odpiranje prijav: 25. 1. 2018 10:00 uri, Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana, II. nadstropje, sejna soba

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.01.2018 09:00 ure.

Predmetno javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu pod št. JN010350/2017-W01.

Razpisne datoteke