Izvedba GOI del ter dobava in vgradnja opreme za Kopališče Vevče

Zaključen: 4. 5. 2023 , odpiranje prijav: 4. 5. 2023

Datum objave: 31. 3. 2023
Rok za prijavo: 4. 5. 2023 do 12.00, preko sistema e-JN https://ejn.gov.si
Odpiranje prijav: 4. 5. 2023 ob 14.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si

Rok za vprašanja: 19.4.2023 do 10:00.

Objava na Portalu JN pod številko JN001904/2023-B01.

 

Projektna dokumentacija.

Razpisne datoteke