četrtek, 30. 5. 2019

Veliko zanimanje za URBforDAN na Evropskem forumu o urbanem gozdarstvu

Zavod za gozdove Slovenije, ki je partner v projektu URBforDAN, je na Evropskem forumu o urbanem gozdarstvu (EFUF), ki je med 22. in 24. majem potekal v Kölnu, predstavljal tudi ljubljanske urbane gozdove in projekt URBforDAN. Nastop je požel dobre odzive, saj projekt izvajamo prav v času, ko potekajo razprave o potrebah po razvoju urbanih gozdov v vzhodni Evropi.

Mednarodna udeležba

Konference se je udeležilo več kot 140 strokovnjakov iz 32 držav, med njimi celo iz ZDA, Kanade, Kitajske, Avstralije, južne Koreje in Izraela. Med strokovnimi področji je bilo največ predstavnikov gozdarstva, krajinske arhitekture in arboristike, pa tudi urbanizma, upravljanja ekosistemov, geografije, arhitekture in drugih.

Terenska predstavitev urbanih gozdov Koelna Green Belt of Cologne 3 foto Robert Hostnik2

Udeleženci so predstavljali različne inštitucije, med njimi raziskovalne in izobraževalne (univerze, inštituti), mestne uprave, javne ustanove ter zasebna raziskovalna in svetovalna podjetja. Prisotnih je bilo tudi nekaj predstavnikov iz držav, ki so vključene v naš projekt, in sicer iz Romunije (Univerza Bukarešta), Madžarske (Univerza Sopron) in Hrvaške (Šumarski institut).

Uspešna predstavitev

Mag. Robert Hostnik z ZGS je s projektom URBforDAN v predstavitvi in osebnih razgovorih seznanil vse ključne predstavnike EFUF (Clive Davies, Cecil Konijnendijk, Alan Simson, Andreas Bernasconi, Renate Spaeth, Paolo Semenzato,  Fabio Salbitano).

Mag. Robert Hostnik na EFUF

Za naš projekt se je posebno zanimal tudi Rik De Vreese iz Evropskega gozdarskega inštituta (EFI – European Forest Institute, ki je koordinator trenutno največjega EU-projekta s področja urbanega gozdarstva CLEARING HOUSE (27 projektnih partnerjev iz Evrope in Kitajske).

Predstavitev na EFUF je bila uspešna, saj smo projekt URBforDAN uspeli postaviti na zemljevid evropskega urbanega gozdarstva. Naš prispevek (povzetek in predstavitev) je objavljen na spletni strani EFUF.

Preberite tudi: