Javni razpis MOL za sofinanciranje znanstvenih oz. strokovnih publikacij ter znanstvenih oz. strokovnih posvetov za leto 2017

Zaključen: 7. 12. 2016

Datum objave: 21. 10. 2016
Rok za prijavo: 7. 12. 2016

Predmet razpisa:

Znanstvene in strokovne publikacije v tiskani in elektronski obliki:
- Znanstvene in strokovne publikacije v tiskani in elektronski obliki, ki obravnavajo vprašanje okolja in življenja v Ljubljani, njen razvoj, zgodovino in osebnosti ter druge teme, ki so pomembne za promocijo Ljubljane: znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov, sofinanciranih s strani MOL, ter tematske številke znanstvene periodike, ki obravnavajo problematiko MOL ali prevode del, ki so zaradi obravnavanega področja lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj v razvoj mesta.
Znanstveni in strokovni posveti:
- Delavnice in seminarji, ki so tematsko naravnani na vprašanja okolja in življenja v Ljubljani, njenega razvoja, zgodovine ali osebnosti, pomembnih za Ljubljano in ki pomembno prispevajo k njeni promociji.

Projekti/aktivnosti morajo biti zaključeni najkasneje do 18. novembra 2017, kar pomeni, da mora MOL končno poročilo in zahtevek za izplačilo prejeti najkasneje na omenjeni datum.

Razpisne datoteke