Publikacije MOL

 • Varna pot, št. 1, april 2013

  V tokratni številki glasila: SPV CP MOL v letu 2013; Stanje prometne varnosti v MOL; Traktor in njegov razvoj; Spet gremo na cesto; Ustavi se! Vlak se ne itd.

 • Varna pot št. 1, 2009

  Letnik IX, številka 1, marec 2009

 • Varna pot št. 1, 2007

  Letnik VII, številka 1, marec 2007.
   
   
   
   
   

 • Telesna in športna aktivnost v Ljubljani

  »Mesto Ljubljana želi postati mesto športa, prepoznavno v Evropi in svetu, s tem bo udejanjala šport kot kakovostno prvino zdravega načina življenja za vse meščane in meščanke, z raznoliko športno ponudbo za vse starostne skupine in v vseh življenjskih obdobjih«, je v uvodu k brošuri poudaril Marko Kolenc, načelnik Oddelka za šport MOL.

 • Telesna in športna aktivnost v Ljubljani

  Telesna in športna aktivnost v Ljubljani

 • Šola za starše 2009/2010

  Pred vami je že 13. leto zapored katalog šol za starše, ki se izvajajo v
  Mestni občini Ljubljana. Predstavljamo vam teme, izvajalce, datume
  in lokacije šol za starše za šolsko leto 2009/10, ki so bile izbrane na
  javnem razpisu za leto 2009.

 • Strategija razvoja socialnega varstva v MOL za obdobje 2007-2011

  Predstavljena je Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2007-2011, ki jo je decembra leta 2007 sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana. Gre za pomemben dokument, v katerem so predstavljene naloge za uresničitev socialno varstvene politike v Ljubljani.

 • Strategija razvoja socialnega varstva v MOL od 2013 do 2020

 • Strategija razvoja kulture v MOL 2012 - 2015

  S Strategijo razvoja kulture Mestne občine Ljubljana 2012–2015 zarisujemo pomembne premike, ki temeljijo na novih prednostnih nalogah in poudarkih. Kulturna politika MOL sledi načelom kakovosti, dostopnosti in raznovrstnosti kulturne ponudbe v MOL.

 • Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2016 – 2019

  .