8. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 19. 1. 2004 / 15:30

Dnevni red

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Potrditev zapisnikov 5. in 6. seje ter 15. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude
 3. Kadrovske zadeve
 4. Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2004
 5. Predlog Sklepa o soglasju k akontativnemu izplačevanju povečane delovne uspešnosti v Javnem zavodu Lekarna Ljubljana za leto 2004
 6. Obravnava gradiva za Skupščino Holdinga Ljubljana d.o.o.
 7. a) Predlog Odloka o avto-taksi prevozih "taksi-karta"
  b) Predlog Sklepa o določitvi stroškov
  c) Predlog Sklepa o določitvi višine letne takse
 8. Predlog Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
 9. Predlog Sklepa o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Mestni občini Ljubljana
 10. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana s predlogom za obravnavo po hitrem postopku
 11. a) Predlog Sklepa o prenehanju in začetku likvidacije družbe Holding Ljubljana, d.o.o., družba za upravljanje in gospodarjenje z javnimi podjetji (s pogojnim predlogom Spremembe družbene pogodbe o ustanovitvi Holdinga Ljubljane, družbe za upravljanje in gospodarjenje z javnimi podjetji, d.o.o.)
  b) Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Energetika, d.o.o.
  c) Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Ljubljanske tržnice, d.o.o.
  č) Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Parkirišča, d.o.o.
  d) Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.
  e) Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Snaga, d.o.o.
  f) Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
  g) Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Žale, d.o.o.
 12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije s predlogom za obravnavo po hitrem postopku
 13. Osnutek Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada Mestne občine Ljubljana za pospeševanje gospodarskih javnih služb

Gradivo je priloženo, razen za 3. in 6. točko, ki ga boste prejeli naknadno.

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

Sprejeti dnevni red

Zapisnik