9. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana MOL, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 1. 10. 2007 / 15:30

Dnevni red

 1. Vprašanja in pobude ter odgovori na vprašanja in pobude
 2. Poročilo župana
 3. Kadrovske zadeve
 4. Strateški prostorski načrt Mestne občine Ljubljana – dopolnjen osnutek
 5. Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana
 6. Predlog Akta o javno - zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnje večnamenskega nogometnega Stadiona ter spremljajočega objekta s pripadajočo infrastrukturo
 7. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pionirski dom – Center za kulturo mladih
 8. Predlog Obvezne razlage za Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (Uradni list SRS, št. 13/88, 21/90 in Uradni list RS št. 16/91, 35/92, 15/93, 61/94, 34/96, 22/98, 68/99, 77/02, 69/03, 19/07)
 9. Predlog Obvezne razlage za Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanje CO 1/1 Trg Ajdovščina (Uradni list RS, št. 60/93)
 10. Predlog Sklepa o prenehanju družbe Veletržnica Ljubljana d.o.o.
 11. Predlog Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (vzhodni del)
 12. Predlog Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja MS 1/2 - 1 Zelena jama

Sprejeti dnevni red

Zapisnik