sreda, 29. 6. 2022

Ali ste vedeli: kdaj je čas za odstranjevanje invazivnih rastlin

Bliža se glavna sezona cvetenja žlezave nedotike in japonskega oziroma češkega dresnika, zato je zdaj pravi čas za odstranitev teh invazivnih rastlin.

Kam sodijo odstranjene rastline?

Odstranjeno biomaso japonskega oziroma češkega dresnika lahko oddate v zbirnem centru Povšetova, v posebej za ta namen postavljene zabojnike. Odstranjeno biomaso žlezave nedotike pa lahko pred cvetenjem kompostirate.

Skupne akcije odstranjevanje invazivnih rastlin

Na Mestni občini Ljubljana že vrsto let izvajamo aktivnosti za odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin. Leta 2015 smo zasnovali družbeno odgovorno kampanjo Rokavice gor!, s katero opozarjamo na pravočasno odstranitev (zdravju) škodljivih invazivnih rastlin in živali. Med letoma 2017 in 2020 smo sodelovali v evropskem projektu Applause, od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev. 

V juniju smo izvedli dve večji akciji.
V nedeljo, 5. junija 2022, smo s pomočjo Slovenskega Geocaching kluba, ki je letos organiziral svetovni dogodek z več kot 100 udeleženci, izvedli delovno akcijo odstranjevanja žlezave nedotike na desnem bregu Save.

akcija odstranjevanja zlezave nedotike
Foto: Branka Trčak

Žlezava nedotika je od leta 2017 na seznamu evropske uredbe o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst (Uredba EU 1143/2014). Za te vrste velja, da jih je prepovedano vnašati v države Evropske unije, jih razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, prodajati, uporabljati, izmenjevati, posedovati ali jih izpustiti v okolje.

To je več kot dva metra visoka enoletnica z rožnatimi cvetovi, ki v enem letu pridela ogromno semen. Ta se z izstrelitvijo iz plodov razširijo nekaj metrov okoli matične rastline. V naravnem okolju izpodriva naravno rastje in manjše nevretenčarske živali, ki so na to rastje vezane. Ker cveti tudi poleti, je pri čebelarjih priljubljena kot čebelja paša. Najbolje uspeva ob vodah, najdemo pa jo tudi v vlažnih gozdovih in na motenih tleh. Več o žlezavi nedotiki in metodah odstranjevanja.

V sredo, 15. junija, smo na Grajskem griču z dijaki Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, smer naravovarstveni tehnik, pod vodstvom profesorice Marije Poje, ob robu gozda, kjer se ne kosi, odstranjevali češki dresnik.

akcija na grajskem hribu
Foto: Neža Lipanje

 

Češki dresnik, ki je bližnji sorodnik japonskega, je tako kot japonski dresnik zelo invazivna vrsta, ki zraste več kot dva metra visoko, razširja pa se z zelo trdoživimi podzemnimi korenikami. Poleg tega, da prerašča domorodno rastlinje, lahko povzroča tudi gospodarsko škodo in škodo na infrastrukturi, saj se lahko prebije tudi skozi asfalt. Z rednim odstranjevanjem nadzemnih delov želimo rastlino oslabiti in tako izčrpati zaloge hranilnih snovi v podzemnih delih. Več o japonskem in češkem dresniku in metodah odstranjevanja.

Razširjenost obeh vrst na površinah v lasti Mestne občine Ljubljana si lahko ogledate na interaktivnem zemljevidu.

Uporabni izdelki iz invazivnih rastlin

plakat kampanje Applause

V okviru evropskega projekta APPLAUSE smo pokazali, da se iz japonskega dresnika in žlezave nedotike da sta lahko tudi uporabni kot vir barvil, iz suhih stebel dresnika pa smo izdelali papir. V okviru projekta smo razvili kar 65 načinov predelave biomase invazivnih tujerodnih rastlin v uporabne izdelke in vhodne surovine za industrijo. V proces prepoznavanja, odstranjevanja in predelave invazivnih tujerodnih rastlin smo vključili več kot 3.200 meščank in meščanov. Med drugim smo izdelali 339 lesnih izdelkov, več kot 6 ton papirja iz japonskega dresnika, robinije in kanadske zlate rozge, pridobili 30.000 podatkov za 121 rastlinskih vrst na 20.000 rastiščih. Povezali smo 92 raziskovalcev in 375 dodiplomskih in podiplomskih študentov, razvili 8 novih materialov, 33 novih receptov, 5 novih metod in 2 nova procesa. 

Preberite tudi: