ponedeljek, 19. 7. 2021

Nameščamo nove parkomate

Na ulicah na območju vaše četrtne skupnosti nameščamo nove parkomate, ki bodo začeli delovati predvidoma 1. septembra 2021. Stanovalci lahko pridobite cenovno ugodne parkirne dovolilnice.

Februarja 2021 je v veljavo stopil spremenjen in dopolnjen Odlok o urejanju prometa v MOL (Uradni list RS, št. 16/21 z dne 5. 2. 2021), ki med drugim na novo določa parkirna območja. Prav tako je bila marca 2021 na seji Mestnega sveta MOL sprejeta Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina. Zaradi tega je potrebna namestitev parkomatov na nekaterih površinah, kjer jih pred tem ni bilo.

Lokacije, kjer bomo namestili nove parkomate, so:

1. Vodnikova cesta (odsek med ulico Na jami in Rašiško ulico)
2. Območje Koseškega bajerja (ulica Draga pred parkom, Žabja ulica)
3. Pod hribom (parkirna mesta v bližini križišča s Šišensko cesto)
4. Ob dolenjski železnici
5. Leskoškova ulica (slepi krak pri trampolin parku)
6. Letališka cesta od BTC do obvoznice (dve parkirni niši)
7. Zelena jama (Bernekerjeva ulica, Pohlinova ulica, Bezenškova ulica, Zvezna ulica, Pokopališka ulica, Perčeva ulica, Poljedelska ulica)
8. Ulica Carla Benza (Kopališče Kodeljevo)
9. Kodeljevo (Kosovelova ulica, Ulica Jana Husa, Ulica Goce Delčeva, Gortanova ulica, Puterlejeva ulica, podrejeni krak Povšetove ulice)
10. Murgle (Pod topoli, Pod hrasti, Pod vrbami, Pod bresti, Pod jeseni, Pod akacijami, Pod lipami, Pod jelšami, Pod brezami, V Murglah, Pod bukvami)
11. Cesta 30. avgusta (ZD Polje)
12. Ulica Metoda Mikuža
13. Šuštarjevo nabrežje

skica nameščenih parkomatov na območju MOL
Skica območij, kjer so nameščeni parkomati. Z oranžno barvo so označene lokacije novih parkomatov

Cenovno ugodne parkirne dovolilnice

Namen novih parkomatov je tudi zmanjšati število dnevnih migracij z daljšim časom parkiranja ter tako omogočiti več prostih parkirnih mest sta stanovalce posameznih območij.  Stanovalcem zato nudimo cenovno ugodno pridobitev parkirne dovolilnice, ki omogoča časovno neomejeno parkiranje na javnih površinah, ki so za to določene.

Kje in kako lahko stanovalci pridobite dovolilnico?

Parkirne dovolilnice se lahko pridobi v Glavni pisarni Mestne uprave na Mačkovi 1, in sicer ob sredah med 8.30 in 17. uro ter ob petkih med 8.30 in 13. uro.

V parkirni coni 3, kamor sodijo navedena območja uvedbe novih parkomatov, cena prve dovolilnice znaša 60 EUR, druge dovolilnice 120 EUR, tretje dovolilnice pa 180 EUR + 4,50 EUR za plačilo upravne takse. Izjema bo Šuštarjevo nabrežje, kjer bo veljal poseben režim plačevanja (dovoljeno do dve uri).

Plačilo je možno s plačilnimi karticami (BA, Maestro, Karanta, Visa, in Mastercard) in gotovino.

Stanovalci morajo imeti s seboj veljavno prometno dovoljenje, osebni dokument, številko stanovanjske enote (št. stanovanja), dodeljene s strani GURSA, svojo davčno številko. V coni 3, kjer lahko dovolilnice dobijo tudi stanovalci z začasnim prebivališčem, morajo imeti s seboj tudi veljavno potrdilo o začasnem prebivališču.

Več informacij o parkirnih dovolilnicah najdete tukaj.

Preberite tudi: