četrtek, 11. 10. 2018

Izgradnja odprtega širokopasovnega omrežja in omogočanje širokopasovnega dostopa do interneta v sklopu projekta RuNE

Mestna občina Ljubljana se je, kot že mnogo občin v Sloveniji, pridružila projektu RuNE z namenom, da bi občanom, ki se nahajajo na območjih, kjer ne obstaja tržni interes operaterjev za izgradnjo širokopasovnega dostopa, ponudila možnost dostopa do interneta prek optičnega omrežja.

V okviru projekta bo možno v Mestni občini Ljubljana predvidoma zgraditi 2.053 priključkov v okviru katerega boste vsi uporabniki lahko pod enakimi pogoji izbrali svojega ponudnika vsebin.

Ker bi se želeli seznaniti z vašimi dejanskimi potrebami in interesom po širokopasovnih priključkih smo vam posredovali prek pošte obvestilo in anketo, ki je namenjena izključno za analizo potreb uporabnikov in ni v nobenem primeru zavezujoča. Naprošamo Vas, da anketo izpolni samo en član iz vsakega gospodinjstva oziroma en predstavnik iz podjetja / organizacije. Izpolnjeno anketo nam posredujte v priloženi kuverti na naslov: Eurocon d.o.o., Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana. Seveda pa lahko izpolnite tudi spletno anketo

Dodatne informacije v zvezi s projektom RuNE se nahajajo na spletni strani https://www.ruralnetwork.eu/si.html, kjer lahko  preverite, ali se vaš naslov nahaja na seznamu predvidenih priključkov odprtega širokopasovnega omrežja.

V začetku novembra bomo izvedli predstavitve projekta RuNE. O točnem terminu Vas bomo obvestili naknadno.

 

Kontakt:
Marka Šalamona,  Eurocon
T: 059 377 774
E: marko.salamon@eurocon.si