četrtek, 29. 4. 2021

Izvedba projekta dograditve javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL za območje 5 Zalog

Obvestilo o pričetku del v okviru projekta aglomeracij za območje 24 Žabja vas.

Cisto zate Logotip 13

Preberite tudi: