Spontani ulični nastopi

Spontani ulični nastopi

Za spontani ulični nastop nastopajoči ne potrebujejo dovoljenja. Uporaba opreme za ozvočenje ni dovoljena. Nastopajoči z nastopi ne smejo ovirati javne rabe javne površine.

Kdaj? Nastopi se lahko izvajajo med 10. in 22. uro.
Kje? Dovoljeni so na vseh javnih površinah, razen na stanovanjskih območjih.
Kako je v mestnem središču? V ožjem mestnem središču (Slovenska cesta, Cankarjeva ulica, Čopova ulica, Prešernov trg, Wolfova ulica, Tromostovje, Čevljarski most, Mesarski most, Hribarjevo nabrežje, Cankarjevo nabrežje, Stritarjeva ulica, Adamič Lundrovo nabrežje, Mačkova ulica, Petkovškovo nabrežje, Mestni trg, Stari trg, ulica Pod trančo, Kongresni trg, Ciril-Metodov trg in Gornji trg) se nastopi lahko izvajajo od ponedeljka do petka od 16. do 22. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih od 10.00 do 22.00 ure.

ulicni nastopi2
Zemljevid območja ožjega mestnega središča, v katerem velja poseben režim.