Društvo za kulturo inkluzije

Namen in cilji Društva za kulturo inkluzije so humanitarna dejavnost, vzgoja in izobraževanje ter promocija in aktivno razvijanje inkluzivne kulture, v okviru tega pa tudi skrb za uveljavljanje pravic otrok, mladostnikov in odraslih oseb s posebnimi potrebami in otrok ter mladostnikov z značilnim razvojem. Cilj je tudi skrb za njihov razvoj in uspešno vključevanje v organizirane izobraževalne oblike in širšo družbo.

 • 101% prostovoljec

  101% prostovoljec je program usposabljanja prostovoljcev, ki so ga razvili v zadnjih 13. letih organizacije festivala in obfestivalskih aktivnosti »Igraj se z mano«.

  Specifika njihovega dela je povezovanje in sodelovanje mladih prostovoljcev s posebnimi potrebami in prostovoljcev, ki so predstavniki večinske populacije. Udeleženci iz Centra Janeza Levca Ljubljana so kljub oviranosti (predvsem iz naslova motnje v duševnem razvoju) dejavno vključeni, skupaj z ostalimi prostovoljci (študentje, dijaki, različni mladi) v pripravo in izvedbo festivala in spremljevalnih dogodkov Mednarodnega festivalskega leta ''Igraj se z mano''.

  Mladi vključeni v program pridobijo praktična delovna znanja. Prostovoljci delujejo pod vodstvom mentorjev v manjših skupinah glede na različna interesna področja (gledališče, fotografija, šport, ustvarjalne delavnice, tehnična podpora,...). Program zastavljajo trajnostno, saj poleg usposabljanja prostovoljcev za potrebe festivala, naslavljajo tudi potrebe sorodnih organizacij, ki so izrazile interes, da bi svoje prostovoljce usposobile za delo z mladimi s posebnimi potrebami.

  • Ciljna skupina: 15 - 30
  • Trajanje projekta: januar 2018 - december 2020
  • Spletna stran projekta: http://www.drustvozakulturoinkluzije.eu
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli, Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Karlovška 18, Melikova 1 in različne lokacije v MOL
  • Četrtna skupnost: VseCenterVič - Rudnik
  • Strošek: Brezplačno
 • Bodimo gledališče

  Bodimo gledališče je projekt socialnega vključevanja s pomočjo gledališke umetnosti.

  Preko izkušenj v okviru preteklih izvedenih projektov, so spoznali kako je lahko gledališče povezujoč člen med mladimi. Igrivost gledaliških iger jih postavlja v situacije kjer morajo graditi zaupanje in spoštovanje, krepijo verbalno in neverbalno komunikacijo ter tkejo pomembne in trajne socialne vezi. Ta je namenjen v prvi vrsti mladim s posebnimi potrebami, posredno pa tudi drugim mladim iz Mestne občine Ljubljana (predvsem srednješolcem).

  • Ciljna skupina: 15 - 26
  • Trajanje projekta: januar 2019 - december 2019
  • Spletna stran projekta: http://www.drustvozakulturoinkluzije.eu/
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana
  • Četrtna skupnost: VseCenter
  • Strošek: Brezplačno
 • Mednarodno festivalsko leto "Igraj se z mano"

  Vsak od nas je verjetno že kdaj v življenju izrekel besede »igraj se z mano«, kot povabilo k druženju, skupni dejavnosti, povezovanju.

  V igri smo si ljudje pogosto veliko bolj enaki in enakovredni, v interakcije stopamo lažje in bolj sproščeno kot v ostalih življenjskih situacijah. Igra je namreč ena od prvih socialnih dejavnosti človeka in kot taka ohranja pristnost in nezavezanost vsem konvencijam zunaj lastnih. Povezovanje skozi igro je tudi eno od vodilnih načel dogodkov MEDNARODNEGA FESTIVALSKEGA LETA »Igraj se z mano«, ki s svojimi aktivnostmi spodbujajo socialno integracijo oz. inkluzijo med otroci, mladostniki, odraslimi osebami s posebnimi potrebami in večinsko populacijo vseh generacij.

  MEDNARODNO FESTIVALSKO LETO »Igraj se z mano« poteka v okviru Centra Janeza Levca Ljubljana in Društva za kulturo inkluzije. Dejavnosti pa zaobjemajo veliko število sodelujočih šol, zavodov, nevladnih organizacij in posameznikov, kot tudi vseh ostalih ljudi kateri se znajdejo v povezavi s posameznim dogodkom naključno. In ta množica je velika, ker se dogodki odvijajo na prestižnih in zelo »frekventnih« prostorih, kot so Prešernov trg v Ljubljani, Cankarjev dom, Park Tivoli…

  Dogodki so posvečeni predvsem otrokom in mladostnikom s poudarkom na otrocih in mladostnikih s posebnimi potrebami. Širša družba je namreč, zaradi nepoznavanja teh določenih socialnih skupin prežeta s stereotipi, ki o ljudeh s posebnimi potrebami ustvarjajo mit o nesposobnosti, namesto da bi prepoznavali njihove kvalitete ter o drugačnosti namesto, da bi jih sprejeli kot podobne. Dogodki so tako namenjeni druženju vseh ljudi, ne glede na posameznikovo starost, izobrazbo in druge socialne in kulturne specifike. Nudijo priložnost za povezovanje in spoznavanje skozi skupne dejavnosti, s tem pa hkrati gradijo temelje za bolj razumevajočo in odprto družbo prihodnosti.

  • Trajanje projekta: celo leto
  • Spletna stran projekta: http://www.igrajsezmano.eu
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Kongresni trg
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Projekti mednarodnega prostovoljstva (EVS/ESC)

  Društvo za kulturo inkluzije je od leta 2016 akreditirana gostiteljska, koordinacijska in pošiljajoča organizacija za prostovoljske projekte v okviru programa Erasmus+.

  V letu 2019 so pridobili še znak kakovosti s področja prostovoljstva ter zaposlitev (jobs), ki jim omogoča realizacijo projektov v okviru programa Evropska solidarnostna enota in vključevanje mladih med 18 in 30 letom v različne društvene aktivnosti.

  Projekt Give to get Give to get je projekt mednarodnega prostovoljstva, v okviru programa Erasmus+, ki poteka med oktobrom 2018 in septembrom 2019. Trenutno gostijo dva prostovoljca iz Makedonije in eno prostovoljko s Hrvaške, ki opravljajo 11-mesečno prostovoljsko delo. Aktivni so na področjih dela z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami, sodelujejo v vseh društvenih programih (prilagojena športna vadba za otroke "Specialni telovaj", program za podporo družinam otrok s PP "Različnost nas bogati" , počitniško varstvo, Mednarodno festivalsko leto Igraj se z mano ...) ter pomagajo pri promociji društva in inkluzivnih dogodkov.

  Projekt Solidarity Solidarity je dolgoročni in kratkoročni prostovoljski projekt, v katerega je trenutno vključena ena prostovoljka iz Slovenije, ki opravlja prostovoljsko delo v našem društvu med marcem 2019 in februarjem 2020. V okviru omenjenega projekta načrtujejo vključitev še 3 mladih oseb iz različnih držav EU, v dolgoročno prostovoljstvo (12 mesecev) ter 10 mladih v kratkoročno prostovoljstvo (2 meseca), v času Mednarodnega festivala Igraj se z mano, ki je eden večjih dogodkov v organizaciji njihovega Društva.

  • Ciljna skupina: 20 - 30
  • Trajanje projekta: oktober 2018 - september 2019, marec 2019 - februar 2020
  • Spletna stran projekta: http://www.drustvozakulturoinkluzije.eu
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana
  • Četrtna skupnost: VseCenter
  • Strošek: Brezplačno
 • Različnost nas bogati

  Organizirajo brezplačne mesečne aktivnosti - predvsem pohode/izlete ter delavnice, namenjene druženju otrok in mladostnikov in njihovih vrstnikov s posebnimi potrebami.

  Na druženjih bodo obravnavali tematike vključevanja, skrb za okolje in cenjenje različnosti. V projektu vključujejo tudi družine otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

  • Ciljna skupina: 6 - 26
  • Trajanje projekta: januar 2019 - september 2019
  • Spletna stran projekta: www.drustvozakulturoinkluzije.eu
  • Trajanje aktivnosti: Vikend
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana in okolica
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno