Društvo za kulturo inkluzije

Društvo za kulturo inkluzije se ukvarja s humanitarno dejavnostjo z namenom promocije in aktivnega razvijanja inkluzivne kulture. Glavni cilji društva so vzgoja, izobraževanje, skrb za razvoj in uspešno integracijo v organizirano izobraževanje ter širše družbeno življenje, kakor tudi uveljavljanje pravic otrok, mladostnikov in odraslih oseb s posebnimi potrebami ter tudi tistih z značilnim razvojem.

Redne aktivnosti društva so:

 • organizacija inkluzivnih dogodkov ter festivalov (Mednarodni festival Igraj se z mano),
 • prilagojena športna vadba za otroke, mladostnike in odrasle s posebnimi potrebami "Specialni telovaj",
 • počitniško varstvo za otroke (poletne in jesenske počitnice),
 • program Socialna vključenost (za odrasle osebe z invalidnostjo, ki so trajno nezaposljive),
 • programi individualne podpore in druženja za osebe s posebnimi potrebami, 
 • programi za podporo družinam otrok s posebnimi potrebami (Inkluzivni športni vikendi, Različnost nas bogati),
 • izvajanje prostočasnih, športnih, umetniških aktivnosti ter delavnic za različne ciljne skupine,
 • organizacija neformalnih izobraževalnih aktivnosti za prostovoljce, mladinske delavce in strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju,
 • izvajanje mednarodnih projektov v okviru programov Erasmus+ ter Evropska solidarnostna enota (mladinske izmenjave, usposabljanja mladinskih delavcev, dolgoročno in kratkoročno mednarodno prostovoljstvo ...),
 • promocija inkluzivne kulture ter izvajanje promocijskih aktivnosti društva.
 • 101% prostovoljec

  101% prostovoljec je program usposabljanja prostovoljcev, ki so ga razvili v zadnjih 15. letih organizacije festivala in obfestivalskih aktivnosti »Igraj se z mano«.

  Specifika njihovega dela je povezovanje in sodelovanje mladih prostovoljcev s posebnimi potrebami in prostovoljcev, ki so predstavniki večinske populacije. Udeleženci iz Centra Janeza Levca Ljubljana so kljub oviranosti (predvsem iz naslova motnje v duševnem razvoju) dejavno vključeni, skupaj z ostalimi prostovoljci (študentje, dijaki, različni mladi) v pripravo in izvedbo festivala in spremljevalnih dogodkov Mednarodnega festivalskega leta ''Igraj se z mano''.

  Mladi vključeni v program pridobijo praktična delovna znanja. Prostovoljci delujejo pod vodstvom mentorjev v manjših skupinah glede na različna interesna področja (gledališče, fotografija, šport, ustvarjalne delavnice, tehnična podpora,...). Program zastavljajo trajnostno, saj poleg usposabljanja prostovoljcev za potrebe festivala, naslavljajo tudi potrebe sorodnih organizacij, ki so izrazile interes, da bi svoje prostovoljce usposobile za delo z mladimi s posebnimi potrebami.

  • Ciljna skupina: 15 - 30
  • Trajanje projekta: januar 2018 - december 2021
  • Spletna stran projekta: http://www.drustvozakulturoinkluzije.eu
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli, Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Karlovška 18, Melikova 1 in različne lokacije v MOL
  • Četrtna skupnost: VseVič - RudnikCenter
  • Strošek: Brezplačno
 • A Sporty

  S projektom ASporty bodo poglobili sodelovanje na športnem področju med tremi organizacijami: Društvo za kulturo inkluzije (Slovenija), partnerska organizacija Centar za autizam Rijeka (Hrvaška) in partnerska organizacija Klettaskóli (Islandija). Projekt traja od januarja 2020 do decembra 2021 in je sofinanciran s strani Erasmus+ Šport (majhna partnerstva).

  Sestavljen je iz treh delov: izvajanje posebnih športnih programov za športnike - otroke in mladostnike z motnjo avtističnega spektra s pridruženimi motnjami v razvoju v vsaki državi, izvedba štirih medpartnerskih srečanj trenerjev in osebja in spoznavanje dobrih praks v tujini ter promocija projektnih dejavnosti in rezultatov.

  Glavni cilji projekta so: deliti in nadgrajevati znanje, nadgraditi obstoječe športne programe z novimi znanji in metodami, spodbujati in spremljati napredek in razvoj vadečih na športnem področju, zagotavljati kvaliteten popoldanski prosti čas s športnimi aktivnostmi za spodbujanje socialne vključenosti in enake možnosti v športu, ozaveščanje staršev in učiteljev o zdravem in celovitem razvoju otrok, oblikovanje temeljev športnega izobraževalnega programa za trenerje, spodbujati pomembnost in pozitivne učinke telesne aktivnosti za otroke.

  Pomembno področje je tudi nadgraditi partnerski odnos in bodoče sodelovanje med partnerji, povezati strokovnjake s področja športa in področja specialne pedagogike, okrepiti področje športa v vsaki partnerski organizaciji v duhu vključevanja in usposabljanja prostovoljcev za delo otroki.

  • Ciljna skupina: 6 - 29
  • Trajanje projekta: 2020 - 2021
  • Spletna stran projekta: www.drustvozakulturoinkluzije.eu
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Društvo za kulturo inkluzije (Slovenija), partnerska organizacija Centar za autizam Rijeka (Hrvaška) in partnerska organizacija Klettaskóli (Islandija).
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Bodimo gledališče

  Bodimo gledališče je projekt socialnega vključevanja s pomočjo gledališke umetnosti. Projekt uporablja gledališko metodologijo, natančneje metode gledališke improvizacije, da mladi z motnjo v duševnem razvoju razvijejo sposobnosti in veščine za samostojno življenje. Preko izkušenj v okviru preteklih izvedenih projektov, so spoznali kako je lahko gledališče povezujoč člen med mladimi.

  Igrivost gledaliških iger jih postavlja v situacije kjer morajo graditi zaupanje in spoštovanje, krepijo verbalno in neverbalno komunikacijo ter tkejo pomembne in trajne socialne vezi. Ta je namenjen v prvi vrsti mladim s posebnimi potrebami, posredno pa tudi drugim mladim iz Mestne občine Ljubljana (predvsem srednješolcem).

  Poleg tega, da se mladostniki neposredno preizkušajo v gledaliških tehnikah, preko programa tudi spoznavajo različne zvrsti gledališča, si ogledujejo predstave in razpravljajo o njih.

  • Ciljna skupina: 15 - 26
  • Trajanje projekta: 2019 - december 2021
  • Spletna stran projekta: http://www.drustvozakulturoinkluzije.eu/
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana
  • Četrtna skupnost: VseCenter
  • Strošek: Brezplačno
 • Bolš-Jak

  V sklopu programa bodo skupaj z mladostniki iz OE Dom Center Janeza Levca Ljubljana popravljali in preoblikovali že odslužene predmete, kot je pohištvo, stara kolesa, na novo bodo pobarvali steklo in keramiko ter izdelovali uporabne predmete iz odpadnih materialov. Udeleženci se bodo priučili novih praktičnih veščin popravljanja in ponovne uporabe, ki smo jih v času potrošništva že nekoliko pozabili. Načrtujejo izvedbo treh inkluzivnih popravljalnic za mladostnike in njihove družine. Mladostniki bodo poleg priložnosti za vodenje delavnic ob podpori mentorjev, pridružili tudi pri promociji dogodkov. V sklopu projekta bodo izpeljali tudi mladinsko izmenjavo z mladostniki iz različnih držav v Sloveniji. 
  • Ciljna skupina: 15 - 30
  • Trajanje projekta: januar 2020 – oktober 2021
  • Spletna stran projekta: www.drustvozakulturoinkluzije.eu
  • Trajanje aktivnosti: Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vič - RudnikCenter
  • Strošek: Brezplačno
 • Iz narave v naravo

  Iz narave v naravo je program namenjen učencem posebnega programa Centra Janeza Levca. S programom spodbujajo in nudijo podporo pri vključevanju elementov zdravega življenja v vsakodnevno rutino.

  Program je zastavljen kot izmenjevanje dveh vrst aktivnosti, ki so izvedene v obliki delavnic, kjer nudijo konkretna in praktična znanja. Učenci posebnega programa se učijo samostojne priprave zdravi in cenovno dostopnih obrokov. Poleg samega nakupa sestavin in priprave obroka, udeležence navajajo tudi na pripravljanje mize in čiščenje kuhinje ter jedilnice.

  Druga vrsta aktivnosti pa je gibanje in preživljanje časa v naravi. Učenci skozi program osvojijo delovne veščine ter pridobijo praktične izkušnje aktivnega preživljanja prostega časa, kar jim ponudi alternativo sedečemu življenjskemu slogu in jih odvrača od odvisnosti od uporabe računalnika, televizije in telefonov.

  • Ciljna skupina: 12 - 26
  • Trajanje projekta: 2021
  • Spletna stran projekta: http://www.drustvozakulturoinkluzije.eu
  • Trajanje aktivnosti: Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Center
  • Strošek: Brezplačno
 • Jesenske igrarije

  Počitniško varstvo ''Jesenske igrarije'' izhaja iz nadgradnje inkluzivnega koncepta in ideje ''Igraj se z mano''. Program je zastavljen tako, da v prvi meri otrokom in mladostnikom ponuja kakovostno in strukturirano preživljanje prostega časa. Aktivnosti so zastavljene v treh glavnih stebrih – gibanje in učenje skozi gib, likovno izražanje, kulturno-umetniško doživljanje.

  Glavni cilj te ideje je, da lahko preko neformalnega izobraževanja otrok, skozi ustvarjalne, kreativne in športne aktivnosti pride do spontanega razbijanja stereotipov in da se ob enem doseže aktivno vključevanje vseh, ki so sicer odrinjeni na obrobje – tako oseb s posebnimi potrebami kot oseb, ki so izključene na podlagi socialnega, kulturnega, etičnega ali drugega ozadja.

  • Ciljna skupina: 18 - 29
  • Trajanje projekta: 25. 10. 2021 - 29. 10. 2021
  • Spletna stran projekta: http://www.igrajsezmano.eu
  • Lokacija izvajanja projekta: OŠ Trnovo, Karunova 14a, 1000 Ljubljana
  • Strošek: Brezplačno
 • Mednarodno festivalsko leto "Igraj se z mano"

  Vsak od nas je verjetno že kdaj v življenju izrekel besede "igraj se z mano", kot povabilo k druženju, skupni dejavnosti, povezovanju.

  V igri smo si ljudje pogosto veliko bolj enaki in enakovredni, v interakcije stopamo lažje in bolj sproščeno kot v ostalih življenjskih situacijah. Igra je namreč ena od prvih socialnih dejavnosti človeka in kot taka ohranja pristnost in nezavezanost vsem konvencijam zunaj lastnih. Povezovanje skozi igro je tudi eno od vodilnih načel dogodkov MEDNARODNEGA FESTIVALSKEGA LETA "Igraj se z mano", ki s svojimi aktivnostmi spodbujajo socialno integracijo oz. inkluzijo med otroci, mladostniki, odraslimi osebami s posebnimi potrebami in večinsko populacijo vseh generacij.

  MEDNARODNO FESTIVALSKO LETO "Igraj se z mano" poteka v okviru Centra Janeza Levca Ljubljana in Društva za kulturo inkluzije. Dejavnosti pa zaobjemajo veliko število sodelujočih šol, zavodov, nevladnih organizacij in posameznikov, kot tudi vseh ostalih ljudi kateri se znajdejo v povezavi s posameznim dogodkom naključno. In ta množica je velika, ker se dogodki odvijajo na prestižnih in zelo "frekventnih" prostorih, kot so Prešernov trg v Ljubljani, Cankarjev dom, Park Tivoli…

  Dogodki so posvečeni predvsem otrokom in mladostnikom s poudarkom na otrocih in mladostnikih s posebnimi potrebami. Širša družba je namreč, zaradi nepoznavanja teh določenih socialnih skupin prežeta s stereotipi, ki o ljudeh s posebnimi potrebami ustvarjajo mit o nesposobnosti, namesto da bi prepoznavali njihove kvalitete ter o drugačnosti namesto, da bi jih sprejeli kot podobne. Dogodki so tako namenjeni druženju vseh ljudi, ne glede na posameznikovo starost, izobrazbo in druge socialne in kulturne specifike. Nudijo priložnost za povezovanje in spoznavanje skozi skupne dejavnosti, s tem pa hkrati gradijo temelje za bolj razumevajočo in odprto družbo prihodnosti.

  • Trajanje projekta: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021
  • Spletna stran projekta: http://www.igrajsezmano.eu
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Kongresni trg
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Poletne igrarije

  Počitniško varstvo ''Poletne igrarije'' izhaja iz nadgradnje inkluzivnega koncepta in ideje ''Igraj se z mano''. Program je zastavljen tako, da v prvi meri otrokom in mladostnikom ponuja kakovostno in strukturirano preživljanje prostega časa. Aktivnosti so zastavljene v treh glavnih stebrih – gibanje in učenje skozi gib, likovno izražanje, kulturno-umetniško doživljanje.

  Glavni cilj te ideje je, da lahko preko neformalnega izobraževanja otrok, skozi ustvarjalne, kreativne in športne aktivnosti pride do spontanega razbijanja stereotipov in da se ob enem doseže aktivno vključevanje vseh, ki so sicer odrinjeni na obrobje – tako oseb s posebnimi potrebami kot oseb, ki so izključene na podlagi socialnega, kulturnega, etičnega ali drugega ozadja.

  • Ciljna skupina: 18 - 29
  • Trajanje projekta: 9. 8. - 13. 8. 2021, 16. 8. - 20. 8. 2021, 23. 8. - 27. 8. 2021
  • Spletna stran projekta: http://www.drustvozakulturoinkluzije.eu
  • Lokacija izvajanja projekta: OŠ Oskarja Kovačiča, Dolenjska cesta 20, 1000 Ljubljana
  • Strošek: Brezplačno
 • Specialni Zdravko

  Specialni Zdravko je program, s katerim želijo izboljšati zdravje oseb s posebnimi potrebami. Poudarek je na otrocih in mladostnikih z motnjo v duševnem razvoju, posredno pa tudi na njihovih starših oz. skrbnikih.

  Program je zasnovan na podlagi večletnih izkušenj dela z omenjeno populacijo in sodelovanju s centrom Janeza Levca Ljubljana in Biotehniškem izobraževalnim centrom Ljubljana. S programom želijo osebam s posebnimi potrebami na njim razumljiv način približati pomen zdravega prehranjevanja in telesne aktivnosti ter spremeniti njihove rutine.

  Udeležence preko delavnic spodbujajo k pripravi zdravih obrokov, skupaj obiščejo tržnico ter preko spoznavanja rekreativnih površin v lokalnem okolju spodbujajo k večji telesni dejavnosti.

  Delavnice potekajo na osnovnih šolah s prilagojenim programom, varstveno – delovnih centrih in drugih specializiranih vzgojno – izobraževalnih institucijah, ki vključujejo ciljno populacijo po vsej Sloveniji. Program je vključen tudi v druge redne programe, ki jih v društvu izvajajo.

  • Ciljna skupina: 10 - 29
  • Trajanje projekta: 2020 - 2022
  • Spletna stran projekta: http://www.drustvozakulturoinkluzije.eu/
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: celotna Slovenija
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno